Брой 2/2017

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846

ТЕМА НА БРОЯ

Медийни прочити 

(Докторантският брой)

В списанието са публикувани и част от докладите на докторантите от катедра „Радио и телевизия“, представени на Националната научна конференция „Диалози за медиите“, Копривщица, 20-22 септември 2017 г.

Съдържание 

Водещи на БРОЙ 2/2017: доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав Димов

Михаела Самарджиева. Неформалната култура и медиите в България през 80-те години на XX век. Диалогът не/възможен?

Деяна Драгоева. Принципи и техники за сериализиране на телевизионния разказ

Деляна Нешева. Активизъм и кликтивизъм в подкрепата на онлайн каузи

Пламена Петрова. Българският метъл от двата края на Желязната завеса – подстъпи към темата

Петър Айолов. Банален глобализъм vs. Електронен национализъм

Бистра Величкова. Факт и фикция в изграждането на медийните герои

Теодор Спасов. Репрезентация на бежанците и изселниците в българските онлайн медии в края на предизборната кампания през 2017 г.

Извън конференцията

Михаил Луканов. Музикалната креативност през погледа на Джейсън Тойнб

Димитър Сотиров. Софийската опера и балет – комуникатор на българската култура по света

РЕЦЕНЗИИ

Бисер Златанов. Рецензия на книгата „Медийна икономика“ на Петранка Филева

Мария Нейкова. Каква Европа искаме

(Няколко думи за книгата на Ралица Ковачева „Център и периферия на европеизираните публични сфери”)

Жана Попова. Градът като сцена за послания и внушения в „Идеология, градоустройство и живот през социализма“ на Елица Станоева

НАУЧЕН ЖИВОТ

Светлана Краева. Външната политика на България от телевизионния екран (представяне на научно изследване на проф. д-р Мария Нейкова и гл. ас. д-р Ралица Ковачева)

Add Comment