Month: юни 2024

ЗА ПОЛУПЪЛНАТА И ПОЛУПРАЗНАТА ЧАША ИЛИ ОЩЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ ЗА МЕДИЙНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПОЛУИСТИНАТА И ПОЛУЛЪЖАТА

Любомир Караджов, Иван Караджов ON THE GLASS HALF FULL AND HALF EMPTY OR MORE VIEWPOINTS ON HALF-TRUTH AND HALF-LIE MEDIA [...]

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ – ВЕРЕН ПОМОЩНИК ИЛИ НЕНУЖЕН ИНСТРУМЕНТ В РЪЦЕТЕ НА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА

Тихомир Радев ARTIFICIAL INTELLIGENCE – A FAITHFUL ASSISTANT OR AN UNNECESSARY TOOL IN THE HANDS OF THE MUSIC TEACHER Tihomir [...]

НЕЩОТЪРСАЧЕСТВОТО КАТО БЯГСТВО И ЛЮБОВ, КОЯТО ИЗМИСЛЯ СВЕТА С ОБРАЗИ

Интервю на Орлин Спасов с Венцислав Димов THING-FINDING AS AN ESCAPE AND A LOVE THAT INVENTS THE WORLD WITH [...]

ДА НАПРАВИШ СНИМКА Е НАЙ-ЛЕСНИЯТ И СЪЩЕВРЕМЕННО НАЙ-ИЗТЪНЧЕНИЯТ ФОКУС

Интервю на Венцислав Димов с Орлин Спасов по повод изложбата „Двоица“ TAKING A PICTURE IS THE [...]

АРТИСТИЧЕН ПОРИВ БЕЗ ЧАДЪРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РЕГЛАМЕНТИ И ЙЕРАРХИИ

Изказване на Георги Лозанов на откриването на изложбата „Двоица“ AN ARTISTIC IMPULSE WITHOUT THE [...]

ДВОИЦА: ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ.

Орлин Спасов, Венцислав Димов BOTH OF US (DVOITSA): INTERSECTION POINTS Orlin Spassov, Ventsislav Dimov Medialog, бр. [...]

МИСЛИ КЪМ ИЗЛОЖБАТА НА АНГЕЛ КОЦЕВ „Тишина – равновесие между чувствата и разума“

Елизавета Боева THOUGHTS ABOUT ANGEL KOTZEV’S EXHIBITION. „Silence – counterpoise between feelings and reason“ Elizaveta [...]

Нов поглед към темата за достоверността на информацията в медийния текст („Твърдят запознати. Езикови маркери за (не)достоверност на медийния текст“ на Андреана Ефтимова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2023.)

Ива Иванова A NEW LOOK AT THE SUBJECT OF THE CREDIBILITY OF INFORMATION IN THE MEDIA TEXT Iva Ivanova Medialog, бр. [...]

ДИСКУСИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕДИИТЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ

Волен Чилов DISCUSSION ON THE STATE OF THE MEDIA OF THE ETHNIC COMMUNITIES IN BULGARIA Volen Chilov Medialog, бр. [...]

НАРОДНАТА ПЕСЕН НА КИТАЙСКИЯ ЕТНОС НАНАЙЦИ „ПЛАНИНИТЕ И РЕКИТЕ ОМАЯХА НАНАЙЦИТЕ“

Ли Гън THE FOLKLORE SONG “THE MOUNTAINS AND RIVERS ENCHANTED THE NANAI PEOPLE” OF THE CHINESE ETHNIC GROUP NANAI Li Gen Medialog, бр. [...]

ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТРАДИЦИОННИЯ МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР В АРИИТЕ НА ОРИГИНАЛНИТЕ КИТАЙСКИ ОПЕРИ (ВЪРХУ ПРИМЕРА НА АРИЯТА „ОМРАЗА КАТО ПЛАНИНА, ГНЯВ КАТО МОРЕ“)

Тяндзъ Тян TRADITIONAL MUSICAL THEATRE ELEMENTS IN ARIAS OF ORIGINAL CHINESE OPERAS(on the example of the aria “Hate like a mountain, anger like [...]

АКАДЕМИЧНИЯТ ОПЕРЕН ТЕАТЪР НА АМТИИ „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ – ПЛОВДИВ. ИДЕИ, ЦЕЛИ И ПОСТИЖЕНИЯ

Алия Хансе ACADEMIC OPERA THEATER OF AMDFA "PROF. ASEN DIAMANDIEV" - PLOVDIV. IDEAS, PURPOSES AND ACHIEVEMENTS Aliya Hanse Medialog, бр. [...]

„СЛЪНЧЕВИТЕ ИЗГРЕВИ“ НА ФОЛКЛОРНА МУЗИКА КАТО „СПЕКТАКЪЛ“: ПРЕЛИВАНИЯ МЕЖДУ ФЕСТИВАЛНА СЦЕНА И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЕФИР

Лозанка Пейчева Medialog, бр. 15/2024 "SUNRISES" OF FOLK MUSIC AS A "SPECTACLE": OVERFLOWS BETWEEN FESTIVAL STAGE AND TELEVISION [...]

КЪМ „МЕДИЙНАТА АРХЕОЛОГИЯ“ НА ГРАМОФОНА В БЪЛГАРИЯ (ВЪРХУ ОТНОШЕНИЯТА ТЕХНОЛОГИЯ -ИЗКУСТВО-ЧОВЕК ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК)

Венцислв Димов TOWARDS THE “MEDIA ARCHEOLOGY” OF THE GRAMOPHONE IN BULGARIA (ON TECHNOLOGY-ART-HUMAN RELATIONS IN THE [...]

ЗА АВТОРИТЕ В БР. 15/2024

[...]