ЛОРА СИМЕОНОВА. Есе за проф. Сашка Ганева от НАСА или споделянето като оглупяване в социалните мрежи

Отворете текста в pdf

Author: Lora Simeonova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 5/2019

Language: Bulgarian

Keywords:  social networks, sharing, viral content, hyper-reading, multi-step flow theory of communication

Summary: In the era of Web 4.0 users are becoming more ignorant while social networks are growing smarter. The power of the Scrolling man – transformed into Sharing man – is turning against him. Until 2018 for 51% of users around the world social networks are main source of information. The rise of fake news and investigations about misuse of personal data provoke global decrease in confidence and use of “Facebook” and “Twitter” for news. Meanwhile, countries like Bulgaria keep their enthusiasm and credit in social networks and are considered to be part of the global Top 3. For 42% of local users platforms are preferred source of information. Bulgarians demonstrate that they are proactive participators in social networks – 52% of them share news on their News feed or via email. Why do they trust more platforms than mainstream media? The following article is answering these questions studying two social experiments – comedy on the brink of tragedy, through the prism of the upgraded multi-step flow theory of communication.

Автор: Лора Симеонова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 5/2019

Ключови думи: социални мрежи, споделяне, вирусно съдържание, хиперчетене, многостепенен модел на комуникация

Резюме: В ерата на Web 4.0, когато социалните мрежи прогресивно поумняват, потребителите им оглупяват. Властта, която „Facebook“ и „Twitter“ дават на Скролващия човек, превръщайки го в Споделящия човек, се обръща срещу него. Допреди 2018 г. 51 на сто от хората в света се информират от социалните мрежи. Скандалите около злоупотребата с данни и фалшивите новини предизвикват спад в глобален мащаб. Въпреки тях, през 2018 г. страни като България запазват ентусиазма и доверието си в социалните мрежи. С 42%, за които платформите са предпочитан източник на информация, страната сенарежда в световния Топ 3. Българите се доказват като „будна аудитория“ – 52% споделят новини на стената си или по мейла. Защо – настоящата статия изследва, анализирайки два социални експеримента – на ръба между комичното и трагичното, през призмата на надградения модел за многостепенния поток на комуникацията.

Add Comment