Проекти, свързани с електронен портал „Медиалог-БГ“

Проект по НИС (Договор № 132/2016) „Семинар на Катедра „Радио и телевизия“ и Научна

конференция „Медии и култури: пространства, общества и общности“ (2016)

Проектът продължава реализирането на Семинар на Катедра „Радио и телевизия“ (появил

се през юни 2011 г. по идея на доц. д-р Орлин Спасов и доц. д-р Венцислав Димов, които

модерират неговите издания – 22 през периода юни 2011 – май 2017), като цели

организиране на Научна конференция „Медии и култури: пространства, общества и

общности“ (осъществена между 22 и 24 септември 2016 г. в Елена) и създаване на

електронно издание, което да публикува докладите от конференцията и презентациите от

семинарите. Порталът за медийна култура продължава постигнатото на Семинара, като

представя неговите издания, съдържа в себе си електронно списание, дава място за

докторанскто и студентско научно и медийно творчество. Идеята е да се публикуват

презентации и текстове, представяни на семинара, както и да бъдат качени откъси от

дискусиите и семинарите. Редколегията, включваща академични фигури от Катедра

„Радио и телевизия“, си поставя цел да превърне изданието във форум, в който да се

срещат мненията на преподаватели, докторанти, студенти и експерти по важни въпроси за

медиите и журналистиката, за да намерят по този начин електронното издание и Семинара

приложение в образователната и академична дейност, като подпомогнат обучението на

бъдещите журналисти във ФЖМК. Текстовете, които ще бъдат публикувани в

електронния портал, могат да намерят приложение в учебните програми като

допълнителна литература и източници. Този електронен корпус може да бъде полезен на

всички, които се интересуват от теоритични и практически аспекти на съвременните

медии и да предизвикат диалог с авторите.

Проект по НИС (2017) „Семинар на Катедра „Радио и телевизия“ и Научна конференция

на преподаватели и докторанти “Диалози за медиите“ продължава работата по

организиране на семинара, научна конференция „Диалози за медиите“ и поддържане на

електронно издание. Конференцията е част от плановете за развитие и популяризиране на

Семинар на Катедра „Радио и телевизия“ и си поставя задачата да представя постиженията

на семинара публично – като Научна конференция на преподаватели и докторанти и като

публикации в електронно научно издание „Медиалог“. През последните шест години

семинарът се утвърждава като традиционно време и място, в което преподаватели,

студенти, докторанти и гостуващи лектори се срещат и дискутират; събитие, на което се

представят резултатите от голяма част от научно-изследователските проекти, подкрепени

по НИС на СУ. По време на семинарите се представят междинните резултати и от

работата на част от докторантите в катедрата. От 2017 г. историята на Семинара на

Катедра „Радио и телевизия“ е на сайта medialog-bg.com, който е резултат от работата по

проекта от 2016 г. Порталът включва материали от Научна конференция „Медии и

култури: пространства, общества и общности“ върху съвременната медийна среда в

България; социалните, културалните, антропологически аспекти на медиите, като

институции, организации, технологии, социални актьори, съдържания; медиите като

пространства и сцена за изява на обществени и общностни активности. Електронното

списание „Медиалог“ ще публикува и материалите от предстоящата Научна конференция

„Диалози за медиите“ (предвидена през септември 2017 г. в Копривщица).