IV Научна конференция, организирана от Катедра „Радио и телевизия“, Костенец, 26-28.09.2019

Конференцията се организира по проект, одобрен и финансиран по НИС на СУ

Организационен комитет: доц. д-р Жана Попова, доц. дн Венцислав Димов, докт. Михаела Самарджиева

ПРОГРАМАТА е в pdf тук