ВАНЯ СУХАРОВА. Журналистиката на гражданите се нуждае от филтър и куратори

Отворете текста в pdf

Аuthor: Vanya Suharova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 5/2019

Language: Bulgarian

Keywords:  citizen journalism, curators of information, media

Summary: This article adresses the shortcomings of citizens’ journalism and the risks it hides. Information curators are needed to check the authenticity of information provided by citizens and to apply filtration.

Автор: Ваня Сухарова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 5/2019

Ключови думи: журналистика на гражданите, куратори на информация, медии, достоверност

Резюме: Статията адресира някои недостатъци на журналистиката на гражданите и рисковете, които тя крие във връзка с непрофесионалния характер на информацията, продуцирана от потребители.

Add Comment