Month: септември 2020

V Научна конференция „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна на парадигмите“

Катедра "Радио и телевизия" във Факултета по журналистика и масова комуникация на [...]

Съюз на сериозното с играта: WEBDOC

Снежана Попова Union of the Seriosness with the Game: Webdoc Snezhana Popova Issue: Medialog 7/2020 Snezhana Popova_Union of the [...]

Брой 7/2020

Може да отворите броя на списанието в pdf Medialog 7_2020Download Списание „Медиалог“ ISSN [...]