VIII Национална научна конференция „Медии и технологии, Пловдив, 29.09-1.10.2023 г.

Конференцията на катедра „Радио и телевизия“ ще се състои отново през септември.

Програмата ще бъде публикувана на 1.07.2023 г.

Национална научна конференция

„Медии и технологии“

Време на провеждане: 29.09-1.10.2023 г.

Място на провеждане: Пловдив

Катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК към Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ организира VIII Национална научна конференция „Медии и технологии“.

Конференция е по проект 80-10-172/16.05.2023 на СУ.

Връзката между медиите и технологиите непрекъснато предизвиква изследователския интерес, особено в условията на бурни социално-исторически процеси. Тазгодишната национална научна конференция на катедра „Радио и телевизия“ не се ограничава само в сблъсъка или допълването между „естествен“ – „изкуствен“ интелект, а търси научни разработки и изследвания в няколко възможни  посоки:

  • Радиото и телевизията. Цифровата пост-медийна ситуация
  • Журналистика, информация, източници на информация и променените технологии
  • Изкуствен интелект. Раждането на автора
  • Изкуство и технологии
  • Еуфорията на игрите
  • Регулация, медийна собственост и собственост върху бази данни
  • Канали, платформи, съдържание
  • Новите места на зрители, слушатели, читатели, автори и куратори 
  • Популярна култура и културна памет

Очакваме до 30 юни 2023 г. да изпратете вашите:

– тема на доклада (на бълг. и англ. ез.)

– имена на автора и научна степен/звание, университет или институт (на бълг. и англ. ез.)

– кратка научна биография (научни интереси, основни трудове) – до 200 думи (на бълг. и англ. ез.)

– резюме (до 200 думи/600 знака) (на бълг. и англ. ез.)

– ключови думи и изрази (до 5) (на бълг. и англ. ез.)

За контакти:

Научен комитет:

Доц. дн Вяра Ангелова

Доц. д-р Жана Попова

Гл. ас. д-р Николай Колев

Организационен комитет:

Ас. д-р Десислава Сотирова

Докт. Лора Търколева

ztpopova@uni-sofia.bg

nvkolev@uni-sofia.bg 

След конференцията публикациите се приемат до 1 ноември 2023 г. (краен срок) брой 14 на електронното научно списание „Медиалог“.

Съставители и водещи редактори на броя: проф. дсн Снежана Попова и доц. дн Вяра Ангелова

На адрес: v.angelova@uni-sofia.bg

Информация за списанието, изисквания и стандарти за публикуване на:

https://www.medialog-bg.com/

Коференцията е финансирана със средствата, отпуснати от държавния
бюджет на СУ „Св. Климент Охридски” за научни изследвания, по договор
№80-10-172 / 16.5.2023 г.

VIII Национална научна конференция с международно участие

„Медии и технологии“

Място и време: АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив, зали 13 и 7; 29.09.2023-01.10.2023

Организатори: Катедра „Радио и телевизия“ на ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“ със съдействието на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

29.09.2023 г., петък

13.00-15.00 (АМТИИ, зала 13)

ТЕХНОЛОГИИ, ИДЕОЛОГИИ и МЕДИИ

Модератор: доц. дн Вяра Ангелова

Капитализъм, технологии, медиен боклук.

Орлин Спасов

(доц. д-р във ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“)

Дигитализираната сатира: от архив към нов живот за “Отечествения радиопреглед” на Божан Петров

Лора Търколева

(докторант в катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“)

Технология и идеология: телевизиите в България, Турция и Гърция през годината на промените 1990 г.

Жана Попова

(доц. д-р във ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“)

Интуитивни проверители или пасивни потребители – как младите хора оценяват достоверността на информацията в цифрова среда

Ралица Ковачева

(доц. д-р във ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“)

Дискусия

15.00-17.00 (АМТИИ, зала 13)

НОВИ, НАЙ-НОВИ, ОЩЕ ПО-НОВИ – СКОРОСТТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Модератор: гл. ас. д-р Десислава Сотирова

Радиото в цифровата пост-медийна ситуация – между Изкуствения интелект и човека

Александра Илиева

(докторант в катедра „Радио и телевизия”, ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски“)

Гейм стриймърите – новите общности

Вяра Ангелова

(доц. дн във, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“)

ChatGPT революция

Валентина Георгиева

(доц. д-р, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“)

Популярна култура по време на пандемия от ковид 19 – същност и развитие

Неделина Петкова

(докторант в катедра „Радио и телевизия”, ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски“)

Възможни трансформации на регионалната идентичност

Мелина Василева

(докторант в катедра „Радио и телевизия”, ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски“)

Дискусия

17.30-18.30 (АМТИИ, Концертна зала, Двора на Академията)

СИМПОЗИОН „НАЗДРАВЕ И ДОБРЕ ДОШЛИ“. АКАДЕМИЧНИ СРЕЩИ НА МУЗИКА И ВИНО: Трио проф. д-р Владимир Владимиров (тамбура), доц. д-р Васил Василев (кавал), гл. ас. д-р Деница Василева (вокал).

На чаша вино над Амфитеатъра

30.09, събота

10.00-12.00 (АМТИИ, зала 7)

НОВИНИТЕ – ОТ ПЕЧАТА ДО ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Модератор: гл. ас. д-р Николай Колев

По света и у нас: география на новините във възрожденския печат.

Десислава Лилова

(доц. д-р във Философския факултет на СУ)

Употреби на изкуствен интелект за създаване на новинарско съдържание

Николай Колев

(гл. ас. д-р във ФЖМК, СУ)

Промени при събитийното отразяване на инциденти в телевизионните новини – етични въпроси

Елеана Генчева

(докторант в катедра „Радио и телевизия”, ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски“)

Кой принадлежи към инфлуенсърите – морал, символи и професионализация

Росалина Тодорова

(докторант във Философския факултет на СУ)

Меметата като новини

Мария Иванова

(д-р, изследовател по проект КП-06-Н55/2, на ФЖМК, СУ

Дискусия

Обяд  – 12.00-13.00

13.00-15.00 (АМТИИ, зала 7)

ВЛАСТТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Модератор: доц. д-р Жана Попова

Звук-реклама-кино

Андроника Мартонова

Властта на телевизията в дигиталната ера

Десислава Сотирова

(гл. ас. д-р във ФЖМК, СУ)

ChatGPT като инструмент за създаване на фалшиви новини и дезинформационен контент и/или инструмент за проверка на фактите?

Олга Колар

(докторант във ФЖМК, СУ)

Българското национално радио и Българската национална телевизия като част от музикалната и филмовата творчески  индустрии

Диляна Кирковска

(ас. д-р във ФЖМК, СУ)

Невидимите връзки, които ни обединяват: усещане за колективност в играта Death Stranding

Мартин Луканов

(докторант във ФФ на СУ)

Дискусия

15.00-19.00 ч. (АМТИИ, зала 13)

МЕДИИ, ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ I

Модератор: проф. дн. Венцислав Димов

„Слънчевите изгреви“ на фолклорната музика като „спектакъл“: преливания между фестивална сцена и телевизионен ефир

Лозанка Пейчева (проф. д. изк., ИЕФЕМ – БАН; катедра „Теория на изкуствата“, АМТИИ „Проф. Ас. Диамандиев“-Пловдив).

Кураторите –  новите диктатори в съвременното изкуство

Емилия Константинова (проф. д-р, катедра „Теория на изкуствата“, АМТИИ „Проф. Ас. Диамандиев“-Пловдив).

За полупълната и полупразната чашата или още гледни точки за медийните технологии  на пулуистината и полулъжата

Любомир Караджов (проф. д-р, катедра „Теория на изкуствата“, АМТИИ „Проф. Ас. Диамандиев“-Пловдив), Иван Караджов (Американски университет в България).

Изкуственият интелект – верен помощник или ненужен инструмент в ръцете на учителя по музика

Тихомир Радев (гл. ас., д-р, катедра „Музикална педагогика и дирижиране“, АМТИИ „Проф. Ас. Диамандиев“-Пловдив).

Дискусия

МЕДИИ, ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ II

Модератор: проф. д-р Любомир Караджов

Музика, медии, технологии, интеркултурни взаимодействия: „медийна археология“ и актуални аспекти

Венцислав Димов (проф., дн, катедра „Радио и телевизия”, ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски“; ИИИзк-БАН)

Академичният оперен театър и ролята му през призмата на образователните тенденции

Алия Хансе (гл. ас. д-р, катедра „Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство“, АМТИИ „Проф. Ас. Диамандиев“-Пловдив)

Резюме на изследването на сходствата между унгарските и китайски древни народни песни

Гуан Хаоуън (докторант, АМТИИ „Проф. Ас. Диамандиев“-Пловдив)

Музикални характеристики на народната песен на китайския етнос нанайци „Планините и реките омаяха нанайците“

Ли Гън (докторант, АМТИИ „Проф. Ас. Диамандиев“-Пловдив)

Анализ на елементите от традиционния музикален театър в ариите на оригиналните китайски опери (върху примера на арията „Омраза като планина, гняв като море“)

Тяндзъ Тян (докторант, АМТИИ „Проф. Ас. Диамандиев“-Пловдив)

Дискусия

Закриване на конференцията. Покана за публикации в „Медиалог“