Month: ноември 2022

Студентски екип. Украинските бежанци в българските медии (25 февруари-10 май 2022 г.)

Ukranian refugees in the Bulgarian media (February 25-May 10, 2022)Student team Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 How to cite: [...]

Иво Драганов. Проблеми в Закона за радиото и телевизията

Deficits in the Law for Radio and TelevisionIvo Draganov Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 How to cite: Драганов, Иво (2022). [...]

Лозанка Пейчева. „Лицето на българщината“: Националният събор за народно творчество в Копривщица и неговите медийни отражения

The face of Bulgarianism': the National festival of folklore in Koprivshtitsa and its media reflectionsLozanka Peycheva Медиалог [...]

Иво Инджов. Българската преса в периода 1919-1944 г. и Средиземноморският медиен модел

The Bulgarian press in the period 1919-1944 and the Mediterranean media modelIvo Indzhov Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 How to cite: [...]

Венцислав Димов. Война, радио и музика: радиопропагандни мобилизации и настъпления на руско-украинските фронтове

War, radio and music: radio propaganda mobilizations and offensives on the Russian-Ukranian frontsVentsislav Dimov Медиалог 12/2022 Medialog [...]

Петя Александрова. Представата за идентичност в българското кино по време на кризи

The idea of identity in Bulgarian cinema during crisesPetia Alexandrova Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 How to cite: [...]

Орлин Спасов. Репрезентацията и нейните кризи: поглед към теоретичните дебати

Representation and its crises: a look at theoretical debates Orlin Spassov Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 How to cite: Спасов, [...]

УВОДНИ ДУМИ – брой 12/2022

Editorial Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 Отворете текста тук EditorialИзтегляне В [...]