Ния Нейкова. Научен отзив за Международна научна конференция „На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо”

CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONALSCIENCE CONFERENCE ‘CULTURE AS FIELDWORK: AUTHENTIC, SPECTACULAR, (IN)VISIBLE’

NIA NEYKOVA

Отворете текста в pdf 

Author: Nia Neykova

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 6/2019

Language: Bulgarian

Резюме: Научен отзив за Международната научна конференция „На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо”.

Ключови думи: култура, антропология, мрежа за културни изследвания

Summary: Conference report on the International Science Conference ‘Culture as Fieldwork: Authentic, Spectacular, (In)visible”.

Key words: culture, anthropology, cultural studies network

Автор: Ния Нейкова

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 6/2019

Add Comment