В брой 1 са включени откъси от дипломните работи на бакалаврите и магистрите от бакалавърската специалност на ФЖМК „Журналистика“ и на магистърската програма „е-Европа“:

Ивелина Георгиева. Медии и Facebook. Президентските избори в САЩ и България през 2016 г. ( Дипломна работа с ръководител доц. д-р Орлин Спасов в програма е-Европа на специалност „Европеистика“