Month: април 2018

Руми Рафет. Радио на сляпо. „БРАЙЛ ФМ”

Rumi Rafet_Medialog 3Download Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Руми Рафет   Текстът е откъс от дипломната [...]

Жана Попова. Уеб телевизиите в България през 2017: от мечтата за кабелна телевизия към мечтата за високо дигитално качество

Zhana Popova_THE BULGARIAN WEB TVs1Download Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Жана Попова Текстът представя [...]

Мария Нейкова. Прескачане на препятствия

Може ли да участваме в диалог, ако не знаем къде сме Maria Neikova_JUMPING OBSTACLES_Medialog 3 [...]

Катерина Лазарова. Онлайн медиите в Косово (откъс от дипломна работа)

Katerina LazarovaDownload Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Катерина Лазарова (откъс от дипломна работа с [...]

Венцеслав Бондиков. Рецензия за книгата „Събитийни комуникации – от Бернайс до Фейсбук“  

Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Автор на рецензията проф. д-р Венцеслав [...]

Ралица Ковачева. Център и периферия на европеизираните публични сфери

Ralitsa Kovacheva. Centre and Periphery_Medialog_3_2018Download Отворете текста в pdf   Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Ралица [...]

БРОЙ 3/2018

Съдържание Съставители на БРОЙ 3/2018: доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав [...]

Снежана Попова. Уеб радио 2014-2017: групови адреси и индивидуални обръщения

Snezhana Popova. Web radio 2014-2017Download Web radio 2014-2017: group and individual addresses Author: Snezhana Popova Subject: Social [...]

Първан Симеонов. Рецензия на книгата „Медиатизираното измерение на външната политика“ на Мария Нейкова и Ралица Ковачева

A BOOK’S REVIEW_SIMEONOVDownload Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Първан Симеонов   „Медиатизираното [...]