11 април 2017 г., ФЖМК, зала 17.

Тема: „Староградската музика в Белград: означаване на жанра и ролята му в звуковия пейзаж“.

Презентация: д-р Мария Думнич, Сърбия.

Съвместно с Проект „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“, финансирн от ФНИ и Семинар „Нови идеи в етномузикологията“ на Изследователска група „Етномузикология“, Институт за изследване на изкуствата, БАН.