БРОЙ 15/2024

ТЕМА НА БРОЯ: МЕДИИ, ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ

MEDIALOG, ISSUE 15/2024

TOPIC OF THE VOLUME: MEDIA, ART, TECHNOLOGIES

Списание „Медиалог“ е електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации. Списанието е с отворен достъп на публикуване след двойно анонимно рецензиране и две положителни рецензии.

Списанието бе създадено през 2016 г. от академичната общност на Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация“, СУ „Св. Климент Охридски“.       

Списание „Медиалог“ е с ISSN 2535-0846

Първият брой е издаден през 2017 г. Основател на списанието е проф. дн Венцислав Димов. Главен редактор на списанието се излъчва от членовете на редакционната колегия на ротационен принцип на всеки две години.

Medialog is an electronic research journal on media research, media culture and communication.

The journal is an open-access publication featuring texts published after two positive anonymous reviews.

It was launched in 2016 by the „Radio and Television“ Department at the Faculty of Journalism and Mass Communication of ‘St. Kliment Ohridski’ University of Sofia.

The issue has ISSN 2535-0846

The first issue of the journal was published in early 2017. The founder of the scientific journal is Prof. Dr. habil. Vencislav Dimov. The editor-in-chief of the journal is elected by the members of the editorial board on a rotating basis every two years.

Уводни думи
Венцислав Димов
Към „медийната археология“ на грамофона в България (върху отношенията технология-изкуство-човек през първата половина на ХХ век)
Венцислав Димов
Слънчевите изгреви“ на фолклорната музика като „спектакъл“: преливания между фестивална сцена и телевизионен ефир
Лозанка Пейчева
Изкуственият интелект – верен помощник или ненужен инструмент в ръцете на учителя по музика
Тихомир Радев
За полупълната и полупразната чаша или още гледни точки за медийните технологии  на полуистината и полулъжата
Любомир Караджов, Иван Караджов
НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
Академичният оперен театър към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Идеи, резултати и медийни отражения
Алия Хансе
VARIA
Елементи от традиционния музикален театър в ариите на оригиналните китайски опери (върху примера на арията „Омраза като планина, гняв като море“)
Тяндзъ Тян
Народната песен на китайския етнос нанайци „Планините и реките омаяха нанайците“
Ли Гън
НАУЧЕН ЖИВОТ
Дискусия за състоянието на медиите на етническите общности в България
Волен Чилов
РЕЦЕНЗИИ
Нов поглед към темата за достоверността на информацията в медийния текст
Ива Иванова
Мисли към изложбата на Ангел Коцев Тишина – равновесие между чувствата и разума
Елизавета Боева
АРТ. Съвместна изложба „Двоица“ на Венцислав Димов и Орлин Спасов
Двоица: пресечни точки
Орлин Спасов, Венцислав Димов
Артистичен порив без чадъра на професионалните регламенти и йерархии
Изказване на Георги Лозанов на откриването на изложбата
Да направиш снимка е най-лесният и същевременно най-изтънченият фокус
Интервю на Венцислав Димов с Орлин Спасов
Нещотърсачеството като бягство и любов, която измисля света с образи
Интервю на Орлин Спасов с Венцислав Димов
За авторите в броя