Month: септември 2018

III-та Научна конференция „Медийният човек“. Бачиново, 28-30 септември 2018 г.

Организационен комитет: доц. д-р Жана Попова, доц. дн Венцислав Димов, Деяна [...]