Можете да прочетете брой 4/2018 в pdf тук:

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846

БРОЙ 4/2018

ТЕМА НА БРОЯ

МЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК

Водещ на брой 4/2018: проф. дсн Снежана Попова

Броят съдържа доклади от Националната научна конференция „Медийният човек“, Бачиново, 28-30 септември 2018 г.

В конференцията участват всички докторанти на катедра „Радио и телевизия“, някои от които приключват, а други започват обучението си – обстоятелство, което намира естествен израз в зрелостта и амбициите на текстовете.

Конференцията и изданието са резултат по проект на Катедра „Радио и телевизия“, по НИС на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Деяна Драгоева. Младият човек – структури на разказите за и от него

Бистра Величкова. Българската мемоарна литература след 1990 г. Преходът през спомените на Тошо Тошев, Георги Мишев, Евгений Дайнов

Анелия Александрова. Медийният човек в търсене на любовта

Анна Николова. Музикален пазар и потребителски нагласи в условия на дигитална медиатизация

Гергана Георгиева. Човекът във виртуалната общност

Пламена Петрова. До Каварна и назад. Метъл фестивали и медии – образи, отразяване и развитие

Деляна Георгиева. Виртуалният човек: Изграждане на идентичност около идея

Михаела Самарджиева. Реакциите на българските младежи към три „извънредни“ събития за 80-те години на XX век. Архиви

Лъчезар Точев. Медийният човек е болен човек

Вяра Ангелова. Българското радио през социализма. Професионалните медийни издания (1944-1989)

Петър Айолов. Технологията на интернет медиите и Краят на истината

ИЗВЪН КОНФЕРЕНЦИЯТА

Венцислав Бондиков. Прогнозирането в пъблик рилейшънс

Мирослава Ценкова. Интерактивната комуникация като PR стратегия в дигиталните платформи

Жана С. Попова. Българското книгоиздаване и българската художествена литература през 2017 година – специфики и тенденции

Теодор Спасов. Българските медии и бежанците (2013-2017): интервюта с журналисти за политиките на репрезентация

Лъчезар Точев. Новините по радиото като хронология на обществената действителност

РЕЦЕНЗИИ

Жана Попова. Рецензия на книгата „Управление на бедността“ на Вероника Димитрова

СТУДЕНТСКИ РАБОТИ

Дебатът около Истанбулската конвенция в българските медии – изследване на екип студенти по „Европеистика“, ФФ

НАУЧЕН ЖИВОТ

Михаела Самарджиева. Отзив за Националната научна конференция „Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите“. ФЖМК, 11 май 2018 г.

Николай Генов. Духът на времето: Игри и политика