Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846

ТЕМА НА БРОЯ

Медии и култури: пространства, общества и общности

В списанието са публикувани част от докладите от Националната научна конференция „Медии и култури: пространства, общества и общности“, Елена, 22-24 септември 2016 г.

Съдържание 

Водещи на брой 1/2017: доц. д-р Венцислав Димов и доц. д-р Жана Попова

Венцислав Димов. Уводна статия. Медиалог: Медиите като логос и диалог?

Снежана Попова. Анонсът като дигитален паратекст (върху документалните филми за комунизма в интернет)

Орлин Спасов. Телевизионният дискурс в България: постмодерно, модерно, носталгия

Гергана Райжекова. Алтернативни сблъсъци на клубната сцена в България – айсберги, капитани и Ленонардо ди Каприо.

Деляна Нешева. Формати и фрагментиране в дигиталното детство.

Бистра Величкова. Архетипи и персонажи в сериалите след 2000 г. („Под прикритие“ и „Столичани в повече“)

Лъчезар Точев. Информационен кръговрат: система- създател – система-източник – система-приемател

Теодор Спасов. Употреби на темата за бежанците и търсещите убежище в българските медии

СТУДЕНТСКИ РАЗРАБОТКИ

Ивелина Георгиева. Медии и Facebook. Президентските избори в САЩ и в България през 2016 г. (публикация от дипломна работа с р-л доц. д-р Орлин Спасов, магистърска програма E-Eвропа, специалност „Европеистика“ на ФФ)

Виктория Маринова. Тенденции в развитието на видеоблоговете в периода 01.10-31.12.2015 г. (публикация от дипломна работа с р-л доц. д-р Жана Попова, бакалавърска специалност „Журналистика“, ФЖМК

Анастасия Карачолева. Съдебното шоу – практики, проблеми, перспективи. (публикация от дипломна работа с р-л проф. дпн Нели Огнянова, бакалавърска програма „Журналистика“, ФЖМК)

РЕЦЕНЗИИ

Орлин Спасов. За отговорността на разказвача: „Медиен разказ“ на Снежана Попова

Лозанка Пейчева. Нова българска книга с юнгиански и антрополигически прочити на хеви метъл културата

Два прочита към една книга: отвън и отвътре

Снежана Попова. „Глобалните телевизии“ на Мария Нейкова

Костадин Грозев. 24 часа новини с Мария Нейкова

НАУЧЕН ЖИВОТ

Представянето на книгата „БНР и БНТ – между държавата и обществото 1989-2015“

Мария Нейкова. Възможностите на международната журналистика