Семинар на катедра „Радио и телевизия“, 1/2020

Тема: Журналистика и власт

Темата на първия от поредицата публични семинари на катедра „Радио и телевизия“ е представена от

журналистите Венелин Петков и Нели Тодорова от bTV)

Дискутирани са отношенията между представителите на властта и журналистите.

Семинарът се проведе на 26 февруари 2020, в новата зала на ФЖМК

Семинарът на катедра „Радио и телевизия“ се осъществява по проект 80-10-97 за частично финансиране на научни форуми по НИС на СУ, с рък. доц. д-р Орлин Спасов. 

Add Comment