СТУДЕНТСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП, ФЖМК. Българските видеоблогъри в Ютюб: пет години по-късно (2014-2019)

Отворете текста в pdf

Аuthor: Student research team, FJMC

Subject: Social Science

Published by: Medialog

Issue: 5/2019

Language: Bulgarian

Keywords:  video, blogger, Youtube

Summary: The research is implemented by fourth year students in Journalism,specialization Radio, at Sofia University. Research team: Genika Grigorova,Greta Grigorova, Dobromir Tsvetkov,Eva Taseva, Katrin Asenova, Kristian Dudekov, Maria Nikolova, Nikolai Sulov, Preslava Marinova, Ralitsa Vasileva, Simona Dafinova, Franchaska Hristova. Computer data processing: Genika Grigorova.

Автор: Студентски изследователски екип, ФЖМК

Област: Социални науки

Сп. Медиалог

Брой: 5/2019

Ключови думи: видео, блогър, Ютюб

Резюме: Изследването е осъществено от студенти в четвърти курс на специалност „Журналистика“, профил „радио“, на Софийския университет. Състав на екипа: Геника Григорова, Грета Григорова, Добромир Цветков, Ева Тасева, Катрин Асенова, Кристиян Дудеков, Мария Николова, Николай Сълов, Преслава Маринова, Ралица Василева, Симона Дафинова, Франческа Христова. Компютърната обработка на данните е на Геника Григорова.

Add Comment