Month: август 2020

Уводни думи

Жана Попова Брой 7/2020 Тема на броя: Дигитални медии и видеоигри Editorial [...]

Рецензия на сборника „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)

Пламена Петрова A REVIEW OF THE COLLECTION “THE SOFT POWER OF POPULAR MUSIC IN MEDIA (BY EXAMPLES FROM BULGARIA AND THE [...]

КАК МЕДИИТЕ ВИЖДАТ СВЕТА ОКОЛО НАС

(Рецензия за „Новините от света. За смисъла и ползите от международната [...]

Права на издателите на публикации в пресата при използване в цифрова среда

Диляна Кирковска RIGHTS OF THE PRESS PUBLICATIONS PUBLISHERS CONCERNING  DIGITAL ISSUES Dilyana Kirkovska Issue: Medialog [...]

Развитието на историята в приключенските видеоигри

Светослав Любенов EVOLUTION OF THE STORYTELLING IN ADVENTURE VIDEO GAMES Svetoslav Lybenov Issue: Medialog 7/2020 Svetoslav [...]

Видеоигрите и бог

Мартин Кирилов Videogames and God MARTIN KIRILOV Issue: Medialog 7/2020 Martin Kirilov_Videogames and GodDownload Резюме: [...]

Съпротивите срещу видеоигрите

Разговор между Миглена Николчина и Еньо Стоянов The Resistances to Videogames A Conversation between Miglena [...]

WEBDOC, четен от образовани геймъри

Александра Илиева, Георги Косев, Веселина Кръстева, Денис Медаров  WEBDOC, read by educated [...]

Измерения на авторството и променените сцени на публичността

(Рецензия за „Народният дух“ в авторските песни от България“ на Лозанка [...]

Да изхвърлим лигата от „Лигата“: за един случай на сюжетно пренаписване и въпросите, които той поставя

Николай Генов Throwing out the League from League:A Case of a Plot Reboot and the Questions it poses Nikolay Genov Issue: Medialog [...]