История и историчност

 Музейната експозиция за история на радиото в България получи името на професор д-р Веселин Димитров. Това стана на 19 май 2018 година, 80 години след рождението на Професора и като част от програмата за отбелязване на 130-годишнината на Софийския университет, с тържествено откриване на паметна плоча до входа на Факултета по журналистика и масова комуникация. Сред официалните гости и говорители на церемонията бяха Ректорът на СУ, заместник декан на ФЖМК, представители на Българското национално радио. Ръководителката на катедра „Радио и телевизия“ доц. д-р Вяра Ангелова произнесе кратко слово:

Уважаеми г-н Ректор, драги колеги, приятели,

Аз ще се опитам да кажа няколко думи като един представител на последното поколение, за което Професорът беше учител, ментор, и после колега. Г-н Ректорът вече каза за дирята, която професорът остави в книжнината на изследванията по радио. Аз ще кажа обаче и друго – че професорът създаде мощна група в изследванията на радиото, бих казала единствената в България сплотена група, която продължава да изследва радиото не между другото, а като осн

овен изследователски обект, и затова ще си позволя да кажа имената на тези хора: Снежана Попова, Мануела Манлихерова, Лъчезар Точев, Венцислав Димов. Това са хората, които и в момента правят връзката между музея, между онова, което ни остави професора, и студентите – било то като дарители на музея, било то като хора, които почерпват и разпространяват знанието, което е събрано там.

Освен всичко друго, професорът беше, разбира се, и декан на нашия факултет, но не това беше най-важното за него. Професорът беше чар, харизма, очарование – нещо, което, струва ми се, в много от ръководителите днес не съществува, защото не се учи; то просто се носи. И искрено се надявам, че днес този акт – появяването на името на професора на стената на факултета – ще върне част от този чар в нашите зали и в нашите коридори.

 За членовете на катедра „Радио и телевизия“ паметта на Професора по никакъв начин не може да бъде територия за състезания или за някакъв род поделби. Най-малкото защото чрез делото на проф. Димитров катедрата съучаства в развитието на музейната експозиция още от самото й начало.

Това начало се поставя през 1998 година, когато с факултетска подкрепа и в сътрудничество с Националния политехнически музей на територията на ФЖМК се появява „Постоянна музейна експозиция за историята на радиоразпръскването в България”, разположена пред и в учебните студиа по радио. Тогава експозицията има и своето „първо откриване“. Впоследствие ФЖМК развива самостоятелна дейност по попълването на фонда чрез дарения на експонати, както и чрез развиване на звуковия архив – Златният фонд.

Същинското отваряне на експозицията за студенти, гости и граждани става през 2012 и във връзка със 125-ата годишнина на Софийския университет. Музейната експозиция се сдобива с директор (г-жа Татяна Симеонова) и уредници (най-напред г-н Захари Миленков, свързан с експозицията включително емоционално още от самото начало, впоследствие и д-р Антоанета Радославова). Катедрата „Радио и телевизия“, като цяло и чрез излъчения неин представител доц. д-р Венцислав Димов, има пряко участие в това „второ откриване“. В протокол от заседание на 5 ноември 2012 четем: „Доц. Димов докладва за срещата при декана и за проекта „Ретрофонотека“. Той съобщи, че е подчертал ясната свързаност на катедрата с идеята и реализацията на музея и е предложил да се създаде Инициативен комитет преди откриването на музея.“

 25 ноември 2012. Доц. Димов открива Музейната експозиция

Появата на името на проф. д-р Веселин Димитров върху плочата „Музейна експозиция  за историята на радиото в България“ през 2018 е хубав повод да припомним съвсем накратко направеното през годините в изучаването и преподаването на радиото в Софийския университет – катедра „Радио и телевизия“.

В началото стоят имената на професорите Веселин Димитров и Михаил Минков. Наред с другите свои творби, проф. Михаил Минков е автор на първия специализиран труд по радиожурналистика (последно издание 1987). Значимият труд на проф. Веселин Димитров за историята на радиото в България в два тома е публикуван през 1994. Важна роля за осмислянето на радиото сред медиите изиграва книгата за радиокомуникацията (1997) на проф. Снежана Попова. През 2007 излизат книгите на доц. Мануела Манлихерова за форматното радио и на доц. Вяра Ангелова за световното радио. В сферата на радиото са също така и книгата на доц. Жана Попова за диалога, както и десетки публикации на доц. Венцислав Димов в областта на историята на музиката в радиото. Предстои издаването на книгата на д-р Лъчезар Точев за радиожанровете.

С времето преподаваните дисциплини в специализираното обучение по радио се променят, заедно с изискванията, които повеляват студентите да знаят и да могат много нови неща. Като нови области на нужно знание се появяват радиопрограмни формати, звукова среда, интернет радио, електронни медии, радиореклама, медиен анализ. Радиото в България преминава в своята „нова история“, която – след падането на държавния монопол – търси връзки както със „старата история“, така и с европейския радиопроцес, в който радиото ни е интегрално вградено.

Няколко от проектите, реализирани от членове на катедрата „Радио  и телевизия“ в последните години, са пряко свързани с историята на радиото и звуковата памет:

Ретрофонотека. Звукова памет на виртуалния радиомузей (2012). Проект по ФНИ-СУ, ръководен от доц. д-р Венцислав Димов, с участието на докторантката на катедра „Радио и телевизия“ Цветелина Стойкова и студенти, както и на уредника на музейната експозиция Захари Миленков. Публикации: „Радиомузеят: от миналото за бъдещето“, „Музейна експозиция по история на радиото“, „По стъпките на създаването на радиото“[1];

„Познавателни стойности на радио- и телевизионните игри“ (2010).  Проект по ФНИ-СУ, ръководен от доц. д-р Вяра Ангелова, членове  проф. дсн Снежана Попова, докторанти и студенти. По проекта е издаден сборникът „Какво научаваме от игрите?“[2];

 „Уеб радио в България (2014). Проект по ФНИ-СУ, ръководен от проф. дсн Снежана Попова, членове доц. д-р Вяра Ангелова, доц. д-р Жана Попова, докторанти и студенти;

 „Оживяване на миналото. Радиотеатрален експеримент по текстове на Петър Увалиев“ (2015). Проект по ФНИ-СУ, екип проф. дсн Снежана Попова, доц. д-р Вяра Ангелова и студенти. Публикация: „Сърце на моряка“ от Петър Увалиев[3];

„БНР и БНТ – между държавата и обществото (1989-2015)“ (2015). Проект по ФНИ-СУ, ръководен от доц. д-р Вяра Ангелова, членове доц. д-р Жана Попова, докторанти и студенти. От проекта се ражда сборникът „БНР и БНТ – между държавата и обществото (1989-2015)“ – интервюта с генералните директори на двете обществени медии[4];

Уеб радио и телевизия на български език“ (2017). Проект по ФНИ-СУ, екип проф. дсн Снежана Попова и доц. д-р Жана Попова. Публикации „Уеб радио 2014-2017“[5] и Уеб телевизиите в България през 2017“[6];

„Социализмът и радиото в България“ (2017). Проект по ФНИ-СУ, ръководен от доц. д-р Вяра Ангелова, членове доц. д-р Венцислав Димов, докторанти и студенти;

„Българското радио по време на социализма” (2018). Проект по ФНИ-СУ, ръководен от доц. д-р Вяра Ангелова, член докторант Михаела Самарджиева.

Част от постоянната работа на катедра „Радио и телевизия“ за съхраняването на паметта и историята на електронните медии в България са постоянният Семинар на катедрата, списание „Медиалог“ и студентското онлайн радио „Реакция“.

                                                                                                                                

Медиалог

 

[1]http://retrofonoteka.blogspot.com/2012/09/blog-post_29.html

http://retrofonoteka.blogspot.com/search/label/DEUS%20EX%20MACHINA)

[2] Какво научаваме от игрите. София, 2010.

[3]https://www.medialog-bg.com/?p=1126

[4]БНР и БНТ между държавата и обществото. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017.

[5] https://www.medialog-bg.com/?p=939

[6] https://www.medialog-bg.com/?p=995

 

 

Add Comment