Катедра „Радио и телевизия“ ви кани на

21 май 2018 г., от 10 ч. в зала 43

Фестивалът на радио и телевизионните произведения на студентите ни от профилите „Радио“ и „Телевизия“ в специалност „Журналистика“ на ФЖМК се провежда всяка година като събитие от Майските дни на културата на СУ „Св. Кл. Охридски“.

По традиция започваме с творчеството на II курс, след това са III курс и завършваме с произведенията, които представят колегите от IV курс.

Представят се произведения на студентите в семинарните занятия по „Учебно студио – радио“ и „Учебно студио – телевизия“, „Експериментално студио – телевизия “ в специалност „Журналистика“, водени от доц. д-р Вяра Ангелова, доц. д-р Венцислав Димов, гл. ас. д-р Лъчезар Точев, хон. ас. Диляна Кирковска, хон. ас. Алекс Нушев, в профил ‘Телевизия“ – доц. д-р Светлана Божилова,  доц. д-р Жана Попова, хон. ас. д-р Петър Айолов и екипът на УТ „Алма Матер. Тази година в програмата на Фестивала се включиха и гл. ас. д-р Мая Василева, хон. ас. д-р Николай Колев и хон. ас. Сава Драгунчев с произведения на студенти от профил „Телевизия“. През 2018 г. две радиопредавания се конкурират в програмата на Радио „Реакция“, чиито автори са студентите в III курс, с преподавател хон. ас. Таня Величкова. В „Експериментално студио – радио“ студентите от IV курс работят с доц. д-р Мануела Манлихерова. „Учебно студио – телевизия“ преподават още гл. ас. д-р Ралица Ковачева, Цветелина Йорданова (БНТ), Даниел Чипев („Нова тв“).

Още една традиция се установи през последните години – Фестивалът на студентските произведения представя и работата на студентите в програмните линии на Университетската телевизия „Алма Матер“, с директор доц. д-р Светлана Божилова, и на студентското онлайн радио ‘Реакция’

 

Очаквайте скоро и някои от радио и телевизионните произведения тук.