БРОЙ 3/2018

Съдържание

Съставители на БРОЙ 3/2018: доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав Димов

ТЕМА НА БРОЯ

ДИАЛОЗИ ЗА МЕДИИТЕ

В списанието са публикувани част от докладите, представени на Националната научна конференция „Диалози за медиите“, Копривщица, 20-22 септември 2017 г.

Венцислав Димов. Върху меката власт на медийната музика в социалистическа България (някои изводи от вглеждането в радиопрограмите от ОФ-епохата и вслушването в плочи на „Радиопром“

Мария Нейкова. Прескачане на препятствия

Ралица Ковачева. Център и периферия на европеизираните публични сфери

Диляна Кирковска. Достъпът на хора с увреждания до програмите на аудио-визуалните доставчици на медийни услуги – задължение и демократична ценност

Снежана Попова. Уеб радио 2014-2017: групови адреси и индивидуални обръщения

Жана Попова. Уеб телевизиите в България през 2017: от мечтата за кабелна телевизия към мечтата за високо дигитално качество

РЕЦЕНЗИИ

Първан Симеонов. Рецензия на книгата „Медиатизираното измерение на външната политика“ на Мария Нейкова и Ралица Ковачева

Венцеслав Бондиков. Рецензия за книгата „Събитийни комуникации – от Бернайс до Фейсбук“  

СТУДЕНТСКИ РАБОТИ

Руми Рафет. Радио на сляпо. „Брайл ФМ“ /творческа защита/ (откъс от дипломна работа с ръководител хон. ас. Диляна Кирковска, бакалавърска програма „Журналистика“, ФЖМК)

Елица Янева. Светът на онлайн игрите. (откъс от дипломна работа с ръководител доц. д-р Жана Попова, бакалавърска програма „Журналистика“,ФЖМК)

Катерина Лазарова. Онлайн медиите в Косово. (откъс от дипломна работа с ръководител доц. д-р Жана Попова,  магистърска програма “ Онлайн журналистика и медии“,ФЖМК)


Броят е публикуван на 20.04.2018 г.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.