Виктор Чулев. ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА

ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА Публичният семинар на катедра „Радио и телевизия“ през 2022 г. Виктор Чулев STORIES ABOUT MEDIA, GAMES AND JOURNALISM The Public Seminar of ‘Radio and Television’ Department in 2022 Viktor [...]

Read more

Брой 12/2022

СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ/ISSN 2535-0846БРОЙ 12/2022ТЕМА НА БРОЯ: ИДЕНТИЧНОСТ, МЕДИЙНИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И [...]

Десислава Сотирова. Граници на идентичностт

IDENTITY BOUNDARIESDesislava Sotirova Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 How to cite: Сотирова, Десислава (2022). Граници на [...]

Петя Александрова. Документалното кино на фокус

OUR DOCUMENTARY CINEMA IN FOCUSPetia Alexandrova Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 How to cite: Александрова, Петя (2022). [...]

Еньо Стоянов. Човекът – изваден наново

The Human - newly subtracted Enyo Stoyanov Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 How to cite: Стоянов, Еньо (2022). Човекът - [...]

Райна Константинова; Снежана Попова. Слова при представянето на книгата „Социалистическото българско радио (1944-1989)“ на доц. д.н. Вяра Ангелова

SPEECHES AT THE PRESENTATION OF THE BOOK „SOCIALIST BULGARIAN RADIO (1944-1989)“ BY ASSOC. PROF. D.S. VYARA ANGELOVA Raina Konstantinova; Snezhana [...]

Интервю на Ирина Недева по БНР с Румен Аврамов. „И БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ БЯХА СПАСЕНИ…“ ПОГЛЕДИ ОТВЪН И ОТВЪТРЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Интервю на Ирина Недева по БНР с Румен Аврамов за книгата на Надеж Рагару „И българските евреи [...]

Студентски екип. Украинските бежанци в българските медии (25 февруари-10 май 2022 г.)

Ukranian refugees in the Bulgarian media (February 25-May 10, 2022)Student team Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 How to cite: Студентски екип. [...]

Иво Драганов. Проблеми в Закона за радиото и телевизията

Deficits in the Law for Radio and TelevisionIvo Draganov Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 How to cite: Драганов, Иво (2022). Проблеми в [...]

Лозанка Пейчева. „Лицето на българщината“: Националният събор за народно творчество в Копривщица и неговите медийни отражения

The face of Bulgarianism': the National festival of folklore in Koprivshtitsa and its media reflectionsLozanka Peycheva Медиалог 12/2022 Medialog [...]

Иво Инджов. Българската преса в периода 1919-1944 г. и Средиземноморският медиен модел

The Bulgarian press in the period 1919-1944 and the Mediterranean media modelIvo Indzhov Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 How to cite: Инджов, Иво [...]