БРОЙ 15/2024

ТЕМА НА БРОЯ: МЕДИИ, ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ MEDIALOG, ISSUE 15/2024 TOPIC OF THE VOLUME: MEDIA, ART, TECHNOLOGIES Списание „Медиалог“ е електронно научно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации. [...]

Read more

Семинар 3/2023: „Александър Морфов и политическата зима в медиите“

[...]

VIII Национална научна конференция „Медии и технологии, Пловдив, 29.09-1.10.2023 г.

Конференцията на катедра "Радио и телевизия" ще се състои отново през септември. Програмата [...]

Семинар: „Изкуственият интелект в контекста на журналистиката и медиите”

Гости на събитието бяха докторът по футурология доц. д-р Мариана Тодорова, IT специалистът [...]

Брой 13/2023

СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ БРОЙ 13/2023 ТЕМА НА БРОЯ ВИДЕОИГРИТЕ – ОТВЪД ИНДУСТРИЯТА НА [...]

Северина Станкева. Наратив и преживяване „Хелблейд: Жертвоприношението на Сенуа“

Медиалог 13/2023 Medialog 13/2023 NARRATIVE AND EXPERIENCE IN HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE Severina Stankeva Резюме: Текстът [...]

Никола Вангелов. Изкуство в рекламата

Медиалог 13/2023 Medialog 13/2023 ART IN ADVERTISING Nikola Vangelov Резюме: Статията разглежда проявленията на [...]

Никола Вангелов. Рецензия на книгата „Фирмената реклама в България през първите десетилетия на XX век“

A REVIEW OF THE BOOK 'BUSINESS ADVERTISING IN BULGARIA IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY' Nikola Vangelov Резюме: Монографията разглежда [...]

Гергана Минкова. Животът като игра и играта като живот: качества и особености на успешната симулационна игра

LIFE AS A GAME AND THE GAME AS LIFE: CHARACTERISTICS AND FEATURES OF A SUCCESSFUL SIMULATION GAME Gergana Minkova Резюме: Изследването e част от [...]

Виктор Чулев. ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА

ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА Публичният семинар на катедра „Радио и [...]

Пламена Петрова. Метъл по време на пандемия: сценични и медийни трансформации

METAL DURING A PANDEMIC: SCENE AND MEDIA TRANSFORMATIONS Plamena Petrova Резюме: Tекстът анализира взаимодействията между [...]

Ралица Ковачева. Двете гледни точки – „плурализъм“ на фактите или плурализъм на мненията. Случаят с кораба „Царевна“ от 10 април 2022 г.

“THE TWO VIEWPOINTS” – “PLURALISM” OF FACTS OR PLURALISM OF OPINIONS Ralitsa Kovacheva Резюме: Статията е посветена на [...]

Ивелина Георгиева. Новите журналисти и медийни фигури от социалните мрежи

NEW MEDIA CHARACTERS FROM SOCIAL MEDIA Ivelina Georgieva Резюме: Лесният и безплатен достъп до социалните мрежи [...]

Мариян Карагьозов. Рецензия на сборника

REVIEW OF ‘JOURNALISM, VALUES, WORLD. JUBILEE COLLECTION/EDITED VOLUME IN HONOUR OF PROF. MARIA NEYKOVA’ Marian Karagyozov Резюме: Сборникът [...]

Александра Илиева. Технологичното решение за изнасяне на подкастите на БНР в отделна среда

TRANSFERRING THE PODCASTS OF THE BULGARIAN NATIONAL RADIO TO A SEPARATE ENVIRONMENT Alexandra Ilieva Резюме: Подкастът като формат се [...]

Снежана Попова. НА РЪБА НА ИГРАТА: „ПРИТЧАТА ЗА СТЕНЛИ“/“THE STANLEY PARABLE“

ON THE EDGE OF THE GAME: "THE STANLEY PARABLE" Snezhana Popova Резюме: Видеоиграта „Притчата за Стенли“ на Galactic Cafe (2013), [...]