УВОДНИ ДУМИ – брой 12/2022

Editorial Медиалог 12/2022 Medialog 12/2022 Отворете текста тук EditorialИзтегляне В настоящия брой [...]

Семинар 4/2022: „Социалистическото българско радио“ от доц. д.н. Вяра Ангелова

Аула Магна, Факултет по журналистика и масова комуникация, бул. "Московска" 49 На 1 ноември 2022 [...]

Семинар 3/2022

Каним Ви на Публичния семинар на катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК, СУ „Св. Климент [...]

VII Национална научна конференция „Идентичност, медийни репрезентации и криза“, Бачиново, 21-23.09.2022

VII Национална научна конференция „Идентичност, медийни репрезентации и криза“ УЦ Бачиново, [...]

Мария Нейкова. Рецензия за сборника „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България“

Мария Нейкова REVIEW OF THE EDITED VOLUME ‘THE QUESTION OF JUSTICE. THE PROSECUTED JOURNALISTS IN BULGARIA’ Maria Neikova Медиалог/Medialog [...]

Борис Сергинов. Съвременни научни изследвания в областта на интериорния дизайн

CONTEMPORARY THEORETICAL RESEARCH ONINTERIOR DESIGN THEORY AND PRACTICEBoris Serginov Резюме: Настоящата рецензия представя книгата [...]

Медиалог 11/2022

СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ БРОЙ 11/2022 ТЕМА НА БРОЯ ИЗКУСТВО. ЖУРНАЛИСТИКА. КРИТИКА ВОДЕЩИ [...]

Валерий Пърликов. Театралността, мислена като медийност, проблематизираща собствената си (а)реалия

Валерий Пърликов THEATRICALITY THOUGHT AS A WAY-OF-MEDIUM PROBLEMATIZING ITS OWN A/REALITY Valeriy Parlikov Медиалог/Medialog 11/2022ISSN [...]

Еленица Маринова. Обръщението на религиозните водачи като жанр: специфика и структурни компоненти

(изследване на публикациите в интернет портала на БНР) Еленица Мариновa THE ADDRESS OF THE RELIGIOUS LEADERS AS [...]

Анжела Георгиева. Българското списание „Роден глас“ – комуникационно изкуство зад граница

Анжела Георгиева THE BULGARIAN MAGAZINE ‘RODEN GLAS‘ –COMMUNICATION ART ABROAD Anzhela Georgieva Медиалог/Medialog 11/2022ISSN [...]

Снежана Попова. Човешката мярка като академичен етос

Отзив за юбилейния сборник за 65-годишнината на Петя Кабакчиева „Социологията като граждански [...]

Юлия Владимирова. Попкултура и жени: контексти в сп. „Жената днес“ през 60-те и 70-те

Юлия Владимирова POPULAR CULTURE AND WOMEN: CONTEXTS IN ‘THE WOMAN TODAY’ MAGAZINE IN THE 60S AND 70S Julia Vladimirova Медиалог/Medialog [...]

Евелина Гебрева. Към нова тактилност в текстилния и интериорния дизайн

Евелина Гебрева TOWARDS A NEW TACTILITY IN THE TEXTILE AND INTERIOR DESIGN Evelina Gebreva Резюме: Ситуацията в Европа в [...]

Руслан Лозев. Скритите послания в акварелните писма на Биляна Калоянова

Руслан Лозев HIDDEN MESSAGES IN BILYANA KALOYANOVA’S AQUARELLE LETTERS Rоsslan Lozev Резюме: Представяне на изложбата [...]

Елица Матеева. Творчеството на Ларс фон Триер и Томас Винтерберг – български медиен онлайн спектър

Елица Матеева THE WORK OF LARS VON TRIER AND THOMAS VINTERBERG –  BULGARIAN MEDIA ONLINE SPECTRUM ON THE PRESENTATION OF ‘DOGMA 95’ Elitsa [...]