радио

Семинар: „Изкуственият интелект в контекста на журналистиката и медиите”

Гости на събитието бяха докторът по футурология доц. д-р Мариана Тодорова, IT [...]

III-та Научна конференция „Медийният човек“. Бачиново, 28-30 септември 2018 г.

Организационен комитет: доц. д-р Жана Попова, доц. дн Венцислав Димов, Деяна [...]