Покана за брой 11/2022 на сп. „Медиалог“

Тема на броя: Изкуство-журналистика-критика

Съставители и водещи редактори:

проф. дн Венцислав Димов, проф. дн Петя Александрова

Към богатата гама изследвания на актуални тенденции в медии, медийна култура и комуникации, новият тематичен брой на електронното научно списание „Медиалог“ предлага интердисциплинарна (медиазнание, журналистика, изкуствознание, културология, социология, естетика и др.) среща в съдържателното поле на релацията изкуство-журналистика-критика. Поканата е към изследователи с интереси към медии и журналистика, свързани с изкуство и култура, но и към тези, за които медийната комуникация и журналистиката са изкуството, чието „техне“ очаква интерпретации.

Възможни теми и въпроси са:

Медиии изкуство (литература, музика, танц, кино, театър, изобразително изкуство, архитектура, дизайн, мода и др.);

Нови медийни изкуства (хибридни медийни форми, визуални, непредметни, инсталации, пърформанс, дигитални изкуства);

Артжурналистика (художествена журналистика) – медийни съдържания и жанрове, свързани с представяне на изкуства и култура в медиите (печатни и електронни медии, радио и телевизия, дигитални платформи и онлайн медии, интернет);

Критиката в съвременните медии – традиции, проблеми, присъствия и отсъствия;

Креативни индустрии, свързани с изкуствата: медийни и комуникационни аспекти, икономика, реклама и мениджмънт;

Журналистически лаборатории, свързани с изкуство и култура: медии, формати, профили, програми, предавания за култура;

Мястото на арт журналистиката в академичните практики по журналистика, медии икомуникации; върху какви културни модели и концепции градим специализираното висше образование?

Образователни и възпитателни, културни и граждански функции на журналистиката и медиите преди и сега: как журналистиката се обръща към личността, културата и духовните ценности; дали изкуството е в дневния ред на журналистиката днес; има ли място и какво от арт журналистика и критика в съвременните медии; имат ли нужда съвременните читатели, слушатели и зрители от арт журналистика?

Срокове:

1 май 2022 – изпращане на заглавие, имена на автора, резюме, ключови думи (всичко– на български и на английски език). Авторите ще получат отговор до 5 май.

1 юни 2022 – краен срок за изпращане на текстовете.

Текстовете ще бъдат върнати за редактиране на авторите след двойно анонимно рецензиране най-късно до 8 юни 2022 г.

Add Comment