Медиалог 11/2022

СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ БРОЙ 11/2022 ТЕМА НА БРОЯ ИЗКУСТВО. ЖУРНАЛИСТИКА. КРИТИКА ВОДЕЩИ РЕДАКТОРИ НА БРОЯ Проф. дн Венцислав Димов Проф. дн Петя Александрова MEDIALOG ISSUE 11/2022 TOPIC OF THE VOLUME ART. [...]

Read more

Боряна Матеева. Бразилското Синема ново и критическата рефлексия (Приносът на Пауло Емилио Салес Гомес и Алекс Виани)

Боряна Матеева THE BRAZILIAN CINEMA NOVO AND THE FILM CRITICS’ REFLEXION. (THE CONTRIBUTION OF PAULO EMILIO SALLES GOMES AND ALEX VIANY) Boryana [...]

Жоржета Назърска. Рецензия на „Жени отвъд архива. Невидимите истории на жените в
България“ на Нурие Муратова

Жоржета Назърска A REVIEW ON ‘WOMEN BEYOND THE ARCHIVE. INVISIBLE HISTORIES OF WOMEN IN BULGARIA’ BYNURIE MURATOVA Georgeta [...]

Елица Матеева. „Една българка“: театърът – кауза. Изкуството в полза на образованието

Елица Матеева ‘ONE BULGARIAN WOMAN’: THE THEATER – CAUSE ART FOR EDUCATION Elitsa Mateeva [...]

Мария Иванова. Меметата в новините и меметата като новини

Мария Иванова MEMES IN THE NEWS MEDIA AND MEMES AS THE NEWS MEDIA Maria Ivanova Медиалог/Medialog 11/2022ISSN 2535-0846 Отворете [...]

Диляна Кирковска. Медийният клипинг – баланс между права и недобросъвестна търговска практика

Диляна Кирковска MEDIA CLIPPING – BETWEEN THE BALANCE OF RIGHTS AND UNFAIR COMMERCIAL PRACTICE Diliana Kirkovska Медиалог/Medialog [...]

Венцислав Димов. Към някои възможни интерпретации на грамофонната плоча като медия

Венцислав Димов TO SOME POSSIBLE INTERPRETATIONS OF THE GRAMOPHONE RECORD AS A MEDIA Ventsislav Dimov Медиалог/Medialog 11/2022ISSN [...]

Медиалог, брой 11/2022

Водещи на броя: проф. дн Венцислав Димов и проф. дн Петя Александрова СПИСАНИЕ [...]

Петър Кърджилов. Рекламата за „Чудото на XIX век“. Свидетелства в българския периодичен печат (1896–1914)

Пeтър Кърджилов THE ADVERTISEMENT FOR THE 'MIRACLE OF THE XIX CENTURY'. TESTIMONIES IN THE BULGARIAN PERIODICAL PRESS (1896–1914) Peter [...]

Биляна Калоянова. Рецензия на „Унгарски следи в развитието на модерния дизайн“

Биляна Калоянова REVIEW OF ‘HUNGARIAN TRACES IN THE DEVELOPMENT OF MODERN DESIGN’ Bilyana Kaloyanova Резюме: Рецензията [...]