Month: ноември 2020

Мария Попова. Мултимедийната журналистика в българските телевизионни и онлайн медии

Мария Попова THE MULTIMEDIA JOURNALISM IN BULGARIAN TV AND ONLINE MEDIA MARIA POPOVA Резюме: Мултимедийната [...]

Семинар на катедра „Радио и телевизия“, 4/2020

Тема: Представяне на брой 7/2020 на сп. "Медиалог", посветен на "Дигитални медии и [...]

Семинар на катедра „Радио и телевизия“, 3/2020

На 27.11., от 13 ч. се проведе нашият пореден интердисциплинарен семинар. Семинарът на [...]

Семинар 2020

През 2020 г. са проведени 4 издания на публичния семинар на катедра "Радио и [...]