Month: октомври 2021

Георги Лозанов. ОПИТИ ЗА УПОТРЕБА В ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19 КАТО ДЪРЖАВНА ИДЕОЛОГИЯ

ATTEMPTS TO USE THE COVID-19 PANDEMIC AS A STATE IDEOLOGY IN PUBLIC COMMUNICATION Georgi Lozanov Отворете текста тук [...]

Веселин Поповски. ЛИДЕРСТВО ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

LEADERSHIP IN A TIME OF PANDEMIC Vesselin Popovski Отворете текста тук  02_Leadership in a time of pandemic_pp. [...]

VI Национална научна конференция на катедра „Радио и телевизия“

Тема: Медийният поток: програма, поредица, сериал 5 октомври2021, zoom.us 10.00 [...]