Month: август 2020

Измерения на авторството и променените сцени на публичността

(Рецензия за „Народният дух“ в авторските песни от България“ на Лозанка [...]

Да изхвърлим лигата от „Лигата“: за един случай на сюжетно пренаписване и въпросите, които той поставя

Николай Генов Throwing out the League from League:A Case of a Plot Reboot and the Questions it poses Nikolay Genov Issue: Medialog [...]