Month: август 2019

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА. Обществената телевизия в България

Програмни, управленски и финансови дефицити Отворете текста в pdf pp 131-149_Svetlana Bozhilova_The [...]

ЛОРА СИМЕОНОВА. Есе за проф. Сашка Ганева от НАСА или споделянето като оглупяване в социалните мрежи

Отворете текста в pdf pp 114-130_An essay for NASA’s professor Sashka Ganeva or sharing like ignorance in social [...]

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА. Идеологията и невъзможната й трансформация в масово комерсиално изкуство при социализма

Масовата песен в България 1944-1954: трагикомичен сюжет Oтворете текста в pdf pp 93-113_Angelina [...]

ОРЛИН СПАСОВ. Вестник „Телеграф“, голите снимки на страница 3 и консервативният медиен обрат в България

Отворете текста в pdf pp 81-92_Orlin Spassov_‘Telegraph daily’, the topless pictures on page 3Download Author: Orlin [...]

МАРТИНА ПАВЛОВА. Политическа комуникация на лидера и PR манипулативни тактики

pp 67-80_Martina Pavlova_Political communication of the leader and pr manipulative tacticsDownload Отворете текста в pdf Author: Martina [...]

ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ. За някои медийни метаморфози

(КАК „ЧАЛГАРИ“ СТАВАТ „ЛИДЕРИ НА ГРАЖДАНСКИ КАУЗИ“) About some media metamorphoses (how"chalgari" becomes [...]

ПЛАМЕНА ПЕТРОВА. Върху някои аспекти на хибридността в българския рок и метъл

On some aspects of hybridity in Bulgarian rock and metal Plamena Petrova pp 46-66_Plamena Petrova_on some aspects of hybridity in bulgarian rock and [...]

Брой 5/2019

Отворете списанието в pdf  Medialog_Issue 5_2019Download СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ БРОЙ 5/2019 ТЕМА НА [...]