Без категория

Руслан Лозев. Скритите послания в акварелните писма на Биляна Калоянова

Руслан Лозев HIDDEN MESSAGES IN BILYANA KALOYANOVA’S AQUARELLE LETTERS Rоsslan Lozev Резюме: Представяне на [...]

Елица Матеева. Творчеството на Ларс фон Триер и Томас Винтерберг – български медиен онлайн спектър

Елица Матеева THE WORK OF LARS VON TRIER AND THOMAS VINTERBERG –  BULGARIAN MEDIA ONLINE SPECTRUM ON THE PRESENTATION OF ‘DOGMA [...]

Венцислав Димов. Медузата като муза (за „Живописта като непрекъснат сценарий“.
Изложба на Богдан Александров в НХГ)

Венцислав Димов JELLYFISH AS A MUSE (ABOUT THE ‘PAINTING AS A CONTINUOUS SCRIPT’.ART EXHIBITION OF BOGDAN ALEKSANDROV IN NATIONAL [...]

Александър Попов. Рецензия на „Срещу човешкото: Антиутопичният жанр в
литературата на ХХ век“

Александър Попов REVIEW OF ‘AGAINST THE HUMAN ESSENCE: THE ANTI-UTOPIAN GENRE IN TWENTIETH CENTURYLITERATURE’ Alexander [...]

Боряна Матеева. Бразилското Синема ново и критическата рефлексия (Приносът на Пауло Емилио Салес Гомес и Алекс Виани)

Боряна Матеева THE BRAZILIAN CINEMA NOVO AND THE FILM CRITICS’ REFLEXION. (THE CONTRIBUTION OF PAULO EMILIO SALLES GOMES AND ALEX [...]

Жоржета Назърска. Рецензия на „Жени отвъд архива. Невидимите истории на жените в
България“ на Нурие Муратова

Жоржета Назърска A REVIEW ON ‘WOMEN BEYOND THE ARCHIVE. INVISIBLE HISTORIES OF WOMEN IN BULGARIA’ BYNURIE MURATOVA Georgeta [...]

Елица Матеева. „Една българка“: театърът – кауза. Изкуството в полза на образованието

Елица Матеева ‘ONE BULGARIAN WOMAN’: THE THEATER – CAUSE ART FOR EDUCATION Elitsa Mateeva [...]

Мария Иванова. Меметата в новините и меметата като новини

Мария Иванова MEMES IN THE NEWS MEDIA AND MEMES AS THE NEWS MEDIA Maria Ivanova Медиалог/Medialog 11/2022ISSN [...]

Диляна Кирковска. Медийният клипинг – баланс между права и недобросъвестна търговска практика

Диляна Кирковска MEDIA CLIPPING – BETWEEN THE BALANCE OF RIGHTS AND UNFAIR COMMERCIAL PRACTICE Diliana [...]