БРОЙ 9/2021

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846 ТЕМА НА БРОЙ 9/2021 ДИАГНОЗА:ИНФОДЕМИЯ. МЕДИЙНИ ПРОЕКЦИИ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19 Отворете списанието от тук  Medialog_9_2021Download MEDIALOGISSN 2535-0846 ISSUE 9/2021 TOPIC OF THE [...]

Read more

Ралица Ковачева. Уводни думи

EDITORIAL Ralitsa Kovacheva Отворете текста от тук Editorial_Medialog_9_2021Download Пандемията от Ковид-19 изправи [...]

Гергана Райжекова. РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЯТА „МЕДИЙНИТЕ БИОГРАФИИ НА ЕСТРАДНИТЕ МУЗИКАНТИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 Г.”

A REVIEW OF THE MONOGRAPH 'MEDIA BIOGRAPHIES OF ESTRADA MUSICIANS IN BULGARIA AFTER 1989' Gergana Rayzhekova Отворете текста от тук [...]

Емилия Кирчева. РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРЕЙСКАТА КУЛТУРНА ВЪЛНА ЧРЕЗ МЕДИИТЕ КАТО ЧАСТ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕКА СИЛАНА ЮЖНА КОРЕЯ[1]

THE SPREAD OF THE KOREANCULTURAL WAVE THROUGH THE MEDIA AS PART OF SOUTH KOREA'S SOFT POWER STRATEGY Emilia Kircheva Отворете текста от [...]

Студентски екип. ПОДХОДИ КЪМ ТЕМАТА ЗА КОРОНАВИРУС В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДОЕЗИЧНИ МЕДИИ (17.02.2020-17.04.2020Г.)

APPROACHES TO THE TOPIC OF THE CORONAVIRUS IN BULGARIAN AND FOREIGN LANGUAGE MEDIA (17.02.2020-17.04.2020) Student team Отворете текста от тук [...]

Студентски екипи. ПАНДЕМИЯТА: ТРИ СТУДЕНТСКИ ФОКУСА

THE PANDEMIC: THREE STUDENT FOCUSES Student teams Отворете от тук 07_The Pandemic_Student teamsDownload Резюме: Текстът представя [...]

Еленица Маринова. ЗАЛЕЗЪТ НА КОВИД-19 В РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ. ТЕМАТИЧНО И ЖАНРОВО ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА КРИЗАТА ВРЕГИОНАЛНИТЕ РАДИОСТАНЦИИ НА БНР

THE SUNSET OF COVID-19 IN THE REGIONAL MEDIA.THEMATIC AND GENRE REPRODUCTION OF THE CRISIS IN THE REGIONAL RADIO STATIONS INTHE BULGARIAN NATIONAL RADIO NETWORK Elenitsa [...]

Георги Лозанов. ОПИТИ ЗА УПОТРЕБА В ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19 КАТО ДЪРЖАВНА ИДЕОЛОГИЯ

ATTEMPTS TO USE THE COVID-19 PANDEMIC AS A STATE IDEOLOGY IN PUBLIC COMMUNICATION Georgi Lozanov Отворете текста от тук 03_ATTEMPTS TO USE THE [...]

Веселин Поповски. ЛИДЕРСТВО ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

LEADERSHIP IN A TIME OF PANDEMIC VesselinPopovski Отворете текста тук  02_Leadership in a time of pandemic_pp. 12-35Download Резюме: [...]