Ния Нейкова. Научен отзив за Международна научна конференция „На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо”

CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONALSCIENCE CONFERENCE 'CULTURE AS FIELDWORK: AUTHENTIC, SPECTACULAR, (IN)VISIBLE' NIA NEYKOVA Отворете текста в pdf  327-329 NIA NEYKOVADownload Author: Nia Neykova Subject: Social Science Published by: Medialog Issue: 6/2019 Language: Bulgarian Резюме: [...]

Read more

БРОЙ 3/2018

Съдържание Съставители на БРОЙ 3/2018: доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав Димов ТЕМА НА [...]

Снежана Попова. Уеб радио 2014-2017: групови адреси и индивидуални обръщения

Web radio 2014-2017: group and individual addresses Author: Snezhana Popova Subject: Social Sciences Published [...]

Първан Симеонов. Рецензия на книгата „Медиатизираното измерение на външната политика“ на Мария Нейкова и Ралица Ковачева

Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Първан Симеонов   „Медиатизираното измерение на външната [...]

Snezhana Popova. RADIO: TRANSFORMATION OF THE FIELD

Snezhana Popova     This text examines the radio process in Bulgaria 1990-2015 in the light of Bourdieu’s “theory of the fields” capable of [...]

Външната политика на България от телевизионния екран (представяне на научно изследване)

Svetlana Kraeva. A review on the presentation of the results of a studyDownload   Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Рубрика "Научен [...]

Деляна Нешева. Активизъм и кликтивизъм в подкрепата на онлайн каузи

Activism and clicktivism in online social causes supportDownload   БРОЙ 2/2017 Деляна Нешева докторант в Катедра "Радио и [...]

Теодор Спасов. Репрезентация на бежанците и изселниците в българските онлайн медии в края на предизборната кампания през 2017 г.

Representation of refugees and BulgarianDownload Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Теодор Спасов докторант в Катедра "Радио и [...]

Деяна Драгоева. Принципи и техники за сериализиране на телевизионния разказ

Principles and Technics for serializing the Television StorytellingDownload Principles and Technics for serializing the Television Storytelling Сп. [...]