Ния Нейкова. Научен отзив за Международна научна конференция „На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо”

CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONALSCIENCE CONFERENCE 'CULTURE AS FIELDWORK: AUTHENTIC, SPECTACULAR, (IN)VISIBLE' NIA NEYKOVA Отворете текста в pdf  327-329 NIA NEYKOVADownload Author: Nia Neykova Subject: Social Science Published by: Medialog Issue: 6/2019 Language: Bulgarian Резюме: [...]

Read more

Венцеслав Бондиков. ПРОГНОЗИРАНЕТО В ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС

Ventseslav Bondikov. Forecasting in Public RelationsDownload Отворете текста в pdf Автор: Венцeслав [...]

Национална конференция „Радио: памет и съвременност“, организирана от катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“

130 ГОДИНИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" 3-ти декември 2018, зала № 2, Ректорат на СУ [...]

Деляна Георгиева. ВИРТУАЛНИЯТ ЧОВЕК: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ ОКОЛО ИДЕЯ

Delyana Georgieva. The Virtual self Identity building through Social causesDownload Отворете текста в pdf Автор: Деляна [...]

Пламена Петрова. ДО КАВАРНА И НАЗАД. МЕТЪЛ ФЕСТИВАЛИ И МЕДИИ – ОБРАЗИ, ОТРАЗЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Plamena Petrova. To Kavarna and back. Metal Festivals and Media – Images, Coverage and DevelopmentDownload Отворете текста в pdf Автор: [...]

Бистра Величкова. БЪЛГАРСКАТА МЕМОАРНА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД 1990 Г. Преходът през спомените на Тошо Тошев, Георги Мишев, Евгений Дайнов

Bistra Velichkova. The Memoir Literature in Bulgaria after 1990. The Transition period through the Memories of Tosho Toshev, Georgi Mishev, Evgeniy [...]

Анна Николова. МУЗИКАЛЕН ПАЗАР И ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ В УСЛОВИЯ НА ДИГИТАЛНА МЕДИАТИЗАЦИЯ

Anna Nikolova. Music Market and Consumer Attitudes in the Context of Digital MediatizationDownload Отворете текста в pdf [...]

Анелия Александрова. MЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК В ТЪРСЕНЕ НА ЛЮБОВТА. Онлайн запознанства и изграждане на идентичност

Anelia Alexandrova. Man, Media and the Quest for Love.Online dating and Self-identityDownload Отворете текста в pdf   Автор: Анелия [...]

Деяна Драгоева. МЛАДИЯТ ЧОВЕК – СТРУКТУРИ НА РАЗКАЗИТЕ ЗА И ОТ НЕГО

Deiana Dragoeva. The Young Person – Structures of the Stories created from and for Him_HerDownload Oтворете текста в pdf [...]

ДЕБАТЪТ ОКОЛО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ. Изследване на екип студенти по „Европеистика“, ФФ

The Debate about the Istanbul Convention (Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence) in Bulgarian MediaDownload Отворете [...]