Петър Айолов. „КРАЯТ НА ИСТИНАТА“ И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИНТЕРНЕТ МЕДИИТЕ

'The end of Truth' and the Technology of Internet Author: Peter Ayolov Subject: Social Sciences Published by: Medialog Language: Bulgarian Issue: 4/2018 Keywords: the end of truth, truth, post-truth, fake news, misinformation, internet, manipulation Summary/Abstract: This article is а part of a larger study called “Manufacturing Dissent” [...]

Read more

Михаил Луканов. Музикалната креативност през погледа на Джейсън Тойнб

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 гл. ас. д-р Михаил Луканов сектор „Музика“ на Института за изследване [...]

Димитър Сотиров. Софийската опера и балет – комуникатор на българската култура по света

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Димитър Сотиров докторант в катедра "Пресжурналистика и [...]

Брой 2/2017

Съдържание  Водещи на БРОЙ 2/2017: доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав Димов   ТЕМА НА [...]

Бисер Златанов. Рецензия на книгата „Медийна икономика“ на Петранка Филева

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Автор на рецензията доц. д-р Бисер Златанов В рамките на [...]

Бистра Величкова. Факт и фикция в изграждането на медийните герои

сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Бистра Величкова докторант в катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК, [...]

Михаела Самарджиева. Неформалната култура и медиите в България през 80-те години на XX век. Диалогът не/възможен?

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Михаела Самараджиева докторант в катедра "Радио и телевизия", ФЖМК, [...]

Венцислав Димов. МЕДИИТЕ КАТО ЛОГОС И ДИАЛОГ?

Медиалог-Бг e портал за медийна култура; пространство за култивиране на разбирания за [...]

Орлин Спасов. Телевизионният дискурс в България: постмодерно, модерно, носталгия

Орлин Спасов В книгата си „Телевизионни истини” Джон Хартли се пита за метафизиката на [...]

Научна конференция „Медии и култури: пространства, общества и общности“, 22-23.09.2016 г., гр. Елена

Научна конференция "Медии и култури: пространства, общества и общности", 22-23.09.2016 г., гр. [...]