Петър Айолов. „КРАЯТ НА ИСТИНАТА“ И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИНТЕРНЕТ МЕДИИТЕ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018Д Петър Айолов Резюме: Тази статия е част от по-голямо изследване на модела за „производството на несъгласие“ и на ефектите върху човешките общности след навлизането на [...]

Read more

Димитър Сотиров. Софийската опера и балет – комуникатор на българската култура по света

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Димитър Сотиров докторант в катедра "Пресжурналистика и [...]

Брой 2/2017

Съдържание  Водещи на БРОЙ 2/2017: доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав Димов   ТЕМА НА [...]

Бисер Златанов. Рецензия на книгата „Медийна икономика“ на Петранка Филева

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Автор на рецензията доц. д-р Бисер Златанов В рамките на [...]

Бистра Величкова. Факт и фикция в изграждането на медийните герои

сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Бистра Величкова докторант в катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК, [...]

Михаела Самарджиева. Неформалната култура и медиите в България през 80-те години на XX век. Диалогът не/възможен?

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Михаела Самараджиева докторант в катедра "Радио и телевизия", ФЖМК, [...]

Венцислав Димов. МЕДИИТЕ КАТО ЛОГОС И ДИАЛОГ?

Медиалог-Бг e портал за медийна култура; пространство за култивиране на разбирания за [...]

Орлин Спасов. Телевизионният дискурс в България: постмодерно, модерно, носталгия

Орлин Спасов В книгата си „Телевизионни истини” Джон Хартли се пита за метафизиката на [...]

Научна конференция „Медии и култури: пространства, общества и общности“, 22-23.09.2016 г., гр. Елена

Научна конференция "Медии и култури: пространства, общества и общности", 22-23.09.2016 г., гр. [...]

Снежана Попова. Анонсът като дигитален паратекст (върху документалните филми за комунизма в интернет)

Снежана Попова Не са малко изследванията на съдържанието и движението на информацията в [...]