Семинар 31/2019

На 16 май, от 14 ч., в зала 17 студентите от профил "Радио", IV курс, представят резултатите от изследването им "Българските видеоблогъри в Ютуб: пет години по-късно (2014-2019)".  Изследването е проведено в [...]

Read more

Венцеслав Бондиков. Рецензия за книгата „Събитийни комуникации – от Бернайс до Фейсбук“  

Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Автор на рецензията проф. д-р Венцеслав Бондиков Монографията [...]

Ралица Ковачева. Център и периферия на европеизираните публични сфери

Centre and Periphery of the Europeanised Public Spheres Ralitsa Kovacheva Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Ралица Ковачева Резюме: [...]

БРОЙ 3/2018

Съдържание Съставители на БРОЙ 3/2018: доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав Димов ТЕМА НА [...]

Снежана Попова. Уеб радио 2014-2017: групови адреси и индивидуални обръщения

Web radio 2014-2017: group and individual addresses Author: Snezhana Popova Subject: Social Sciences Published [...]

Първан Симеонов. Рецензия на книгата „Медиатизираното измерение на външната политика“ на Мария Нейкова и Ралица Ковачева

Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Първан Симеонов   „Медиатизираното измерение на външната [...]

Snezhana Popova. RADIO: TRANSFORMATION OF THE FIELD

Snezhana Popova     This text examines the radio process in Bulgaria 1990-2015 in the light of Bourdieu’s “theory of the fields” capable of [...]

Външната политика на България от телевизионния екран (представяне на научно изследване)

Svetlana Kraeva. A review on the presentation of the results of a studyDownload   Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Рубрика "Научен [...]

Деляна Нешева. Активизъм и кликтивизъм в подкрепата на онлайн каузи

Activism and clicktivism in online social causes supportDownload   БРОЙ 2/2017 Деляна Нешева докторант в Катедра "Радио и [...]