Петър Айолов. „КРАЯТ НА ИСТИНАТА“ И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИНТЕРНЕТ МЕДИИТЕ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018Д Петър Айолов Резюме: Тази статия е част от по-голямо изследване на модела за „производството на несъгласие“ и на ефектите върху човешките общности след навлизането на [...]

Read more

Снежана Попова. Уеб радио 2014-2017: групови адреси и индивидуални обръщения

Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Снежана Попова   Текстът представя актуалното развитие на уеб [...]

Първан Симеонов. Рецензия на книгата „Медиатизираното измерение на външната политика“ на Мария Нейкова и Ралица Ковачева

Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Първан Симеонов   „Медиатизираното измерение на външната [...]

Snezhana Popova. RADIO: TRANSFORMATION OF THE FIELD

Snezhana Popova     This text examines the radio process in Bulgaria 1990-2015 in the light of Bourdieu’s “theory of the fields” capable of [...]

Външната политика на България от телевизионния екран (представяне на научно изследване)

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Рубрика "Научен живот" Екип на сп. „Медиалог“ На 29 ноември 2017 г. [...]

Деляна Нешева. Активизъм и кликтивизъм в подкрепата на онлайн каузи

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Деляна Нешева докторант в Катедра "Радио и телевизия", ФЖМК научен [...]

Теодор Спасов. Репрезентация на бежанците и изселниците в българските онлайн медии в края на предизборната кампания през 2017 г.

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Теодор Спасов докторант в Катедра "Радио и телевизия", ФЖМК научен [...]

Деяна Драгоева. Принципи и техники за сериализиране на телевизионния разказ

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Деяна Драгоева докторант в Катедра „Радио и телевизия“, [...]

Петър Айолов. Банален глобализъм vs. Електронен национализъм

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Петър Айолов докторант в Катедра "Комуникация, връзки с [...]

Михаил Луканов. Музикалната креативност през погледа на Джейсън Тойнб

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 гл. ас. д-р Михаил Луканов сектор „Музика“ на Института за изследване [...]