БРОЙ 9/2021

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846 ТЕМА НА БРОЙ 9/2021 ДИАГНОЗА:ИНФОДЕМИЯ. МЕДИЙНИ ПРОЕКЦИИ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19 Отворете списанието от тук  Medialog_9_2021Download MEDIALOGISSN 2535-0846 ISSUE 9/2021 TOPIC OF THE [...]

Read more

Цветелина Джамбазова. Би Би Си и движенията „Me Too“ и „Time’s Up“: съдържателен анализ

Отворете текста тук Tsvetelina Dzhambazova_Medialog_8_2020Download BBC AND “ME TOO” AND “TIME’S UP” MOVEMENTS: CONTENT ANALYSIS Tsvetelina [...]

Ралица Ковачева. Разклатените стълбове на демокрацията – обществените медии в Югоизточна Европа

РАЛИЦА КОВАЧЕВА Отворете текста тук Review_Kovacheva_Medialog_8_2020Download THE SHAKY PILLARS OF DEMOCRACY– PUBLIC SERVICE MEDIA IN [...]

Иглика Иванова. Нарастващата роля на електронните медии за медийната грамотност на публиката в епохата на информационната криза

Отворете файла тук Iglika Ivanova_Medialog_8_2020Download THE GROWING ROLE OF THE ELECTRONIC MEDIA FORTHE MEDIA LITERACY OF THE AUDIENCE IN THE AGE [...]

Елена Фучеджиева. Българското национално радио и „Дарик радио“ като сцени на знанието: учените в медиите по време на Ковид-19

Отворете текста тук Elena FuchedzhievaDownload BULGARIAN NATIONAL RADIO AND DARIK RADIOAS FIELD OF THE EXPERT KNOWLEDGE: SCIENTISTS IN THE MEDIA [...]

Ивелина Георгиева. Дигитално присъствие на БНТ и БНР в социалните мрежи: революция или еволюция?

Отворете текста тук Ivelina GeorgievaDownload THE DIGITAL PRESENCE OF BNT AND BNR IN SOCIALNETWORKS: REVOLUTION OR EVOLUTION? Ivelina [...]

Венцислав Димов, Лозанка Пейчева. Потопено наследство: за песните от дъното на язовира и медийното им изплуване

Текстът може да бъде отворен тук V Dimov_L PeychevaDownload IMMERSED HERITAGE: ABOUT THE SONGS REMAINING AT THE BOTTOM OF THE DAM AND THEIR [...]

Петранка Филева, Бисер Златанов. Нова медийна икономика: стари и нови предизвикателства пред медийния бизнес

Отворете текста тук  Petranka Fileva_Biser Zlatanov_Medialog_8_2020Download NEW MEDIA ECONOMICS - OLD AND NEW CHALLENGES INTHE MEDIA [...]

Илиана Павлова. БНТ И БНР в социалните мрежи: новините по време на пандемията от Ковид-19

Отворете файла тук Iliana Pavlova_Medialog_8_2020Download BNT AND BNR IN SOCIAL NETWORKS: NEWS DURING THECOVID-19 PANDEMIC Iliana [...]

Силвия Петрова. Лайфстайл аспекти на инфодемията Ковид-19 в българския контекст

Отворете текста тук Silvia Petrova_Medialog_8_2020Download LIFESTYLE ASPECTS OF THE COVID-19 INFODEMIC IN THE BULGARIAN CONTEXT Silvia [...]

Нели Огнянова. Платформата е съобщението (перспективи пред правната уредба на платформите)

Отворете текста тук Nelly Ognyanova_Medialog_8_2020Download Нели Огнянова THE PLATFORM IS THE MESSAGE (PROSPECTS FOR THE LEGAL FRAMEWORK [...]