Month: ноември 2020

Елена Фучеджиева. Българското национално радио и „Дарик радио“ като сцени на знанието: учените в медиите по време на Ковид-19

Отворете текста тук Elena FuchedzhievaDownload BULGARIAN NATIONAL RADIO AND DARIK RADIOAS FIELD OF THE EXPERT KNOWLEDGE: SCIENTISTS IN [...]

Ивелина Георгиева. Дигитално присъствие на БНТ и БНР в социалните мрежи: революция или еволюция?

Отворете текста тук Ivelina GeorgievaDownload THE DIGITAL PRESENCE OF BNT AND BNR IN SOCIALNETWORKS: REVOLUTION OR [...]

Венцислав Димов, Лозанка Пейчева. Потопено наследство: за песните от дъното на язовира и медийното им изплуване

Текстът може да бъде отворен тук V Dimov_L PeychevaDownload IMMERSED HERITAGE: ABOUT THE SONGS REMAINING AT THE BOTTOM OF THE [...]

Петранка Филева, Бисер Златанов. Нова медийна икономика: стари и нови предизвикателства пред медийния бизнес

Отворете текста тук  Petranka Fileva_Biser Zlatanov_Medialog_8_2020Download NEW MEDIA ECONOMICS - OLD AND NEW CHALLENGES INTHE [...]

Илиана Павлова. БНТ И БНР в социалните мрежи: новините по време на пандемията от Ковид-19

Отворете файла тук Iliana Pavlova_Medialog_8_2020Download BNT AND BNR IN SOCIAL NETWORKS: NEWS DURING THECOVID-19 PANDEMIC Iliana [...]

Силвия Петрова. Лайфстайл аспекти на инфодемията Ковид-19 в българския контекст

Отворете текста тук Silvia Petrova_Medialog_8_2020Download LIFESTYLE ASPECTS OF THE COVID-19 INFODEMIC IN THE BULGARIAN CONTEXT [...]

Нели Огнянова. Платформата е съобщението (перспективи пред правната уредба на платформите)

Отворете текста тук Nelly Ognyanova_Medialog_8_2020Download Нели Огнянова THE PLATFORM IS THE MESSAGE (PROSPECTS FOR THE [...]

Стела Ангова, Иван Вълчанов. Университетски практики за създаване на студентски подкаст

Отворете текста тук  Stela Angova, Ivan ValchanovDownload UNIVERSITY PRACTICES FOR PODCAST PRODUCTION Stella Angova, Ivan [...]

Илия Вълков. Смяна на парадигмите: алтернативна журналистика е възможна

Отворете файла тук Iliya Valkov_Medialog_8_2020Download CHANGING THE PARADIGM: ALTERNATIVE JOURNALISM IS POSSIBLE Iliya [...]

Ралица Ковачева. Дневният ред на българската телевизионна журналистика

Отворете текста тук  Ralitsa KovachevaDownload ДНЕВНИЯТ РЕД НА [...]