Month: ноември 2018

ДЕБАТЪТ ОКОЛО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ. Изследване на екип студенти по „Европеистика“, ФФ

The Debate about the Istanbul Convention (Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence) in Bulgarian [...]