Ния Нейкова. Научен отзив за Международна научна конференция „На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо”

CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONALSCIENCE CONFERENCE 'CULTURE AS FIELDWORK: AUTHENTIC, SPECTACULAR, (IN)VISIBLE' NIA NEYKOVA Отворете текста в pdf  327-329 NIA NEYKOVADownload Author: Nia Neykova Subject: Social Science Published by: Medialog Issue: 6/2019 Language: Bulgarian Резюме: [...]

Read more

Снежана Попова. Отвъд колективните въображаеми: разкази без разказвачи

BEYOND THE COLLECTIVE IMAGINARIES: STORIES WITHOUT STORYTELLERS SNEZHANA POPOVA Отворете текста в pdf  Snezhana Popova_BEYOND THE COLLECTIVE [...]

Еленица Мринова. Слушателят – активен участник в радиосъдържанието

THE LISTENER IN THE ROLE OF AN ACTIVE PARTICIPANT IN THE RADIO CONTENT ELENITSA MARINOVA Отворете текста в pdf  Elenitsa Marinova_THE LISTENER IN [...]

Анна Николова. Българските музикални фенове онлайн: между активизма и пасивността

BULGARIAN MUSIC FANS ONLINE: BETWEEN ACTIVISM AND PASSIVITY  Observations, questions, answers. ANNA NIKOLOVA Отворете текста в pdf  Anna [...]

Венцислав Димов. Музиката за народа на медийния фронт: погледи отдолу-нагоре

MUSIC FOR THE PEOPLE ON THE MEDIA FRONT: PERSPECTIVES FROM THE BOTTOM TO THE TOP         VENTSISLAV DIMOV Отворете [...]

Анелия Александрова. Мийм култура и онлайн запознанства

MEME CULTURE AND ONLINE DATING ANELIA ALEXANDROVA Отворете текста в pdf  Anelia Alexandrova_MEME CULTURE AND ONLINE DATINGDownload Author: [...]

Диляна Кирковска. Защита на авторските и сродните на тях права при препрeдаване на радио- и телевизионни програми

PROTECTION OF THE COPYRIGHTS AND RELATED RIGHTS WHEN RETRANSMITTING RADIO AND TELEVISION PROGRAMMES DILIANA KIRKOVSKA Отворете текста тук в [...]

Жана Попова. Музикантите като фенове на публиката. Образи на концертната публика и медийната аудитория

MUSICIANS AS FANS OF THE AUDIENCE. IMAGES OF THE CONCERT PUBLIC AND THE MEDIA AUDIENCE ZHANA POPOVA Отворете текста в pdf  Zhana [...]

Орлин Спасов. Възбудени читатели: поезията като средство за коментар в онлайн форумите

EXCITED READERS:POETRY AS A TOOL FOR COMMENT IN ONLINE FORUMS ORLIN SPASSOV Отворете текста в pdf  Orlin Spassov_EXCITED [...]

Брой 6/2019

Можете да отворите списанието в pdf тук:  Medialog_6_2019Download Списание „Медиалог“ ISSN [...]

ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ. ВИДИМО ЗА НЕВИДИМИЯ РОК

Рецензия на книгата на Гергана Райжекова „Невидимият рок. Алтернативната рок сцена [...]