Семинар 31/2019

На 16 май, от 14 ч., в зала 17 студентите от профил "Радио", IV курс, представят резултатите от изследването им "Българските видеоблогъри в Ютуб: пет години по-късно (2014-2019)".  Изследването е проведено в [...]

Read more

Лъчезар Точев. МЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК Е БОЛЕН ЧОВЕК

Lachezar Tochev. Media Person is sickDownload Отворете текста в pdf Автор: Лъчезар Точев Област: Социални [...]

Михаела Самарджиева. РЕАКЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ КЪМ ТРИ „ИЗВЪНРЕДНИ“ СЪБИТИЯ ЗА 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК. АРХИВИ

Mihaela Samardzhieva. Reactions of Bulgarian Youths to three ‘extraordinary’ Events for the 1980s ArchivesDownload Отворете текста в [...]

Венцеслав Бондиков. ПРОГНОЗИРАНЕТО В ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС

Ventseslav Bondikov. Forecasting in Public RelationsDownload Отворете текста в pdf Автор: Венцeслав [...]

Национална конференция „Радио: памет и съвременност“, организирана от катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“

130 ГОДИНИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" 3-ти декември 2018, зала № 2, Ректорат на СУ [...]

Деляна Георгиева. ВИРТУАЛНИЯТ ЧОВЕК: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ ОКОЛО ИДЕЯ

Delyana Georgieva. The Virtual self Identity building through Social causesDownload Отворете текста в pdf Автор: Деляна [...]

Пламена Петрова. ДО КАВАРНА И НАЗАД. МЕТЪЛ ФЕСТИВАЛИ И МЕДИИ – ОБРАЗИ, ОТРАЗЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Plamena Petrova. To Kavarna and back. Metal Festivals and Media – Images, Coverage and DevelopmentDownload Отворете текста в pdf Автор: [...]

Бистра Величкова. БЪЛГАРСКАТА МЕМОАРНА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД 1990 Г. Преходът през спомените на Тошо Тошев, Георги Мишев, Евгений Дайнов

Bistra Velichkova. The Memoir Literature in Bulgaria after 1990. The Transition period through the Memories of Tosho Toshev, Georgi Mishev, Evgeniy [...]

Анна Николова. МУЗИКАЛЕН ПАЗАР И ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ В УСЛОВИЯ НА ДИГИТАЛНА МЕДИАТИЗАЦИЯ

Anna Nikolova. Music Market and Consumer Attitudes in the Context of Digital MediatizationDownload Отворете текста в pdf [...]

Анелия Александрова. MЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК В ТЪРСЕНЕ НА ЛЮБОВТА. Онлайн запознанства и изграждане на идентичност

Anelia Alexandrova. Man, Media and the Quest for Love.Online dating and Self-identityDownload Отворете текста в pdf   Автор: Анелия [...]