V Научна конференция „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна на парадигмите“

Катедра "Радио и телевизия" във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски" организира на 30 септември 2020 научната конференция ще се проведе в [...]

Read more

Измерения на авторството и променените сцени на публичността

(Рецензия за „Народният дух“ в авторските песни от България“ на Лозанка Пейчева) Жана [...]

Да изхвърлим лигата от „Лигата“: за един случай на сюжетно пренаписване и въпросите, които той поставя

Николай Генов Throwing out the League from League:A Case of a Plot Reboot and the Questions it poses Nikolay Genov Issue: Medialog 7/2020 Nikolay [...]

Ния Нейкова. Научен отзив за Международна научна конференция „На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо”

CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONALSCIENCE CONFERENCE 'CULTURE AS FIELDWORK: AUTHENTIC, SPECTACULAR, (IN)VISIBLE' NIA NEYKOVA Отворете текста в [...]

Геника Григорова. Развитие на българската подкаст сцена в периода 2014-2019

DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN PODCAST SCENE 2014-2019 GENIKA GRIGOROVA Отворете текста в pdf  Genika Grigorova_DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN [...]

Петър Айолов. Меката власт на медийните изследвания

(За нуждата от нова парадигма за изследване на медиите и масовата комуникация в интернет) THE [...]

Лозанка Пейчева. Авторските песни в народен дух от България и тяхното привилегироване чрез „меката власт“ на медиите

THE AUTHOR’S SONGS IN FOLK SPIRIT FROM BULGARIA AND THEIR PRIVILEGE THROUGH THE SOFT POWER OF THE MEDIA LOZANKA PEYCHEVA Отворете текста в [...]

Мартин Кирилов. Религии, нови религиозни движения и секти. Съвременната религиозна ситуация в българското интернет пространство

RELIGIONS, NEW RELIGIOUS MOVEMENTS AND SECTS. THE CONTEMPORARY RELIGIOUS SITUATION IN THE BULGARIAN INTERNET SPACE MARTIN KIRILOV Отворете текста в [...]

Пламена Петрова. Рок-пророк – българският рок и метъл на хартия и онлайн

ROCK PROPHET – BULGARIAN ROCK AND METAL ON PAPER AND ONLINE PLAMENA PETROVA Отворете текста в pdf  Plamena PetrovaDownload Author: Plamena [...]