Семинар 4/2021

Катедра "Радио и телевизия" ви кани на публичния семинар, на който гостува Росалина Тодорова. Темата на 6 декември, от 18 ч., е: Медийни практики и наративи: как "разказваме" ромските общности в [...]

Read more

Уводни думи

Вяра Ангелова EDITORIAL Vyara Angelova Медиалог, брой 10/2021 Отворете текста тук Уводни [...]

Брой 10/2021

Тема на броя: МЕДИЙНИЯТ ПОТОК: ПРОГРАМА, ПОРЕДИЦА, СЕРИАЛ ВОДЕЩ РЕДАКТОР НА БРОЯ: доц.д.н. Вяра [...]

Научен отзив за Кръглата маса на тема: Образи на Прехода: кино, театър и визуални изкуства

Елена Фучеджиева SCIENTIFIC REVIEW OF THE ROUND TABLE ON: IMAGES OF THE TRANSITION: CINEMA, THEATRE ANDVISUAL ARTS Elena [...]

НАУЧЕН ОТЗИВ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

Ралица Ковачева CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONALSCIENCE CONFERENCE ‘DISINFORMATION: THE NEW CHALLENGES’ Ralitsa Кovacheva Медиалог, [...]

Лиляна Деянова и градините на паметта. Приятели и колеги около юбилейния сборник „Време и памет“

Жана Попова LILYANA DEYANOVA AND THE GARDENS OF MEMORY Friends and colleagues around the anniversary anthology ‘Time and memory’ Zhana [...]

Удвояване или за любословието на филологията (рецензия на „Модерният мимесис: саморефлексията в литературата“ на Камелия Спасова)

Миглена Николчина DUAL CODING: ON THE LOVE FOR WORDS (Review of the monograph Modern Mimesis: Self-reflexivity in Literature, author Kamelia [...]

Семинар: Публична лекция на проф. дн Венцислав Димов

ПУБЛИЧЕН СЕМИНАР НА КАТЕДРА "РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ" АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. дн Венцислав [...]

Семинар на катедра „Радио и телевизия“, 3.11.2021

Катедра "Радио и телевизия", ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски" Ви кани на Публичен семинар на [...]

БРОЙ 9/2021

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846 ТЕМА НА БРОЙ 9/2021 ДИАГНОЗА:ИНФОДЕМИЯ. МЕДИЙНИ ПРОЕКЦИИ НА [...]

Ралица Ковачева. Уводни думи

EDITORIAL Ralitsa Kovacheva Отворете текста от тук Editorial_Medialog_9_2021Download Пандемията от Ковид-19 изправи [...]