Петър Айолов. „КРАЯТ НА ИСТИНАТА“ И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИНТЕРНЕТ МЕДИИТЕ

'The end of Truth' and the Technology of Internet Author: Peter Ayolov Subject: Social Sciences Published by: Medialog Language: Bulgarian Issue: 4/2018 Keywords: the end of truth, truth, post-truth, fake news, misinformation, internet, manipulation Summary/Abstract: This article is а part of a larger study called “Manufacturing Dissent” [...]

Read more

Национална конференция „Радио: памет и съвременност“, организирана от катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“

130 ГОДИНИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" 3-ти декември 2018, зала № 2, Ректорат на СУ [...]

Деляна Георгиева. ВИРТУАЛНИЯТ ЧОВЕК: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ ОКОЛО ИДЕЯ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Деляна Георгиева докторантка в Катедра „Радио и телевизия“, [...]

Пламена Петрова. ДО КАВАРНА И НАЗАД. МЕТЪЛ ФЕСТИВАЛИ И МЕДИИ – ОБРАЗИ, ОТРАЗЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Пламена Петрова докторантка в Катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК научен [...]

Бистра Величкова. БЪЛГАРСКАТА МЕМОАРНА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД 1990 Г. Преходът през спомените на Тошо Тошев, Георги Мишев, Евгений Дайнов

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Бистра Величкова докторантка в Катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК научен [...]

Анна Николова. МУЗИКАЛЕН ПАЗАР И ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ В УСЛОВИЯ НА ДИГИТАЛНА МЕДИАТИЗАЦИЯ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Анна Николова докторантка в Катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК научен [...]

Анелия Александрова. MЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК В ТЪРСЕНЕ НА ЛЮБОВТА (Онлайн запознанства и изграждане на идентичност)

Man, Media and the Quest for Love. (Online dating and Self-identity) Author: Anelia Alexandrova Subject: Social Sciences Published by: Medialog Issue: 4/2018 Language: [...]

Деяна Драгоева. МЛАДИЯТ ЧОВЕК – СТРУКТУРИ НА РАЗКАЗИТЕ ЗА И ОТ НЕГО

The Young Person - Structures of the Stories created from and for Him/Her Author: Deiana Dragoeva Subject: Social Sciences Published [...]

ДЕБАТЪТ ОКОЛО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ. Изследване на екип студенти по „Европеистика“, ФФ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Изследването е осъществено от студенти в четвърти курс на [...]

III-та Научна конференция „Медийният човек“. Бачиново, 28-30 септември 2018 г.

ПРОГРАМА 28.09.2018 г., петък - 10-14 ч., конферентна зала в УЦ Бачиново 13.45-14.00 ч. Откриване на [...]