ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ. За някои медийни метаморфози

(КАК „ЧАЛГАРИ“ СТАВАТ „ЛИДЕРИ НА ГРАЖДАНСКИ КАУЗИ“) About some media metamorphoses (how"chalgari" becomes "citizens 'cause leaders") Medialog_pp 8-31 Ventsislav Dimov_Отворете текста в pdfDownload Author: Ventsislav Dimov Subject: Social Science Published [...]

Read more

Гергана Георгиева. ЧОВЕКЪТ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА ОБЩНОСТ

Gergana Georgieva. People in the Virtual CommunityDownload Отворете текста в pdf Автор: Гергана [...]

Теодор Спасов. Българските медии и бежанците (2013-2017): интервюта с журналисти за политиките на репрезентация

Teodor Spasov. Bulgarian Media and Refugees (2013-2017). Interviews with Journalists about the Politics of RepresentationDownload Отворете текста в [...]

Николай Генов. ДУХЪТ НА ВРЕМЕТО: ИГРИ И ПОЛИТИКА

Nikolay Genov. The Spirit of Time. Games and PoliticDownload Резюме: Отзив за изложбата „Игри и политика“ Ключови [...]

Лъчезар Точев. МЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК Е БОЛЕН ЧОВЕК

Lachezar Tochev. Media Person is sickDownload Отворете текста в pdf Автор: Лъчезар Точев Област: Социални [...]

Михаела Самарджиева. РЕАКЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ КЪМ ТРИ „ИЗВЪНРЕДНИ“ СЪБИТИЯ ЗА 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК. АРХИВИ

Mihaela Samardzhieva. Reactions of Bulgarian Youths to three ‘extraordinary’ Events for the 1980s ArchivesDownload Отворете текста в [...]

Венцеслав Бондиков. ПРОГНОЗИРАНЕТО В ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС

Ventseslav Bondikov. Forecasting in Public RelationsDownload Отворете текста в pdf Автор: Венцeслав [...]

Национална конференция „Радио: памет и съвременност“, организирана от катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“

130 ГОДИНИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" 3-ти декември 2018, зала № 2, Ректорат на СУ [...]

Деляна Георгиева. ВИРТУАЛНИЯТ ЧОВЕК: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ ОКОЛО ИДЕЯ

Delyana Georgieva. The Virtual self Identity building through Social causesDownload Отворете текста в pdf Автор: Деляна [...]

Пламена Петрова. ДО КАВАРНА И НАЗАД. МЕТЪЛ ФЕСТИВАЛИ И МЕДИИ – ОБРАЗИ, ОТРАЗЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Plamena Petrova. To Kavarna and back. Metal Festivals and Media – Images, Coverage and DevelopmentDownload Отворете текста в pdf Автор: [...]

Бистра Величкова. БЪЛГАРСКАТА МЕМОАРНА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД 1990 Г. Преходът през спомените на Тошо Тошев, Георги Мишев, Евгений Дайнов

Bistra Velichkova. The Memoir Literature in Bulgaria after 1990. The Transition period through the Memories of Tosho Toshev, Georgi Mishev, Evgeniy [...]