Жана Попова. Рецензия на книгата „Управление на бедността“

„Управление на бедността. Хигиена и медицина през междувоенния период“ на Вероника Димитрова, изд. „Изток-Запад“. 2018 Книгата „Управление на бедността“ има за цел да покаже процеса на [...]

Read more

Венцеслав Бондиков. ПРОГНОЗИРАНЕТО В ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Венцеслав Бондиков Резюме: Статията анализира необходимостта от [...]

Национална конференция „Радио: памет и съвременност“, организирана от катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“

130 ГОДИНИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" 3-ти декември 2018, зала № 2, Ректорат на СУ [...]

Деляна Георгиева. ВИРТУАЛНИЯТ ЧОВЕК: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ ОКОЛО ИДЕЯ

The virtual self: Identity building through social causes Author: Delyana Georgieva Subject: Social Sciences Published [...]

Пламена Петрова. ДО КАВАРНА И НАЗАД. МЕТЪЛ ФЕСТИВАЛИ И МЕДИИ – ОБРАЗИ, ОТРАЗЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

To Kavarna and back. Metal festivals and media – images, coverage and development Author: Plamena Petrova Subject: Social Sciences Published [...]

Бистра Величкова. БЪЛГАРСКАТА МЕМОАРНА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД 1990 Г. Преходът през спомените на Тошо Тошев, Георги Мишев, Евгений Дайнов

Bistra Velichkova. The Memoir Literature in Bulgaria after 1990. The Transition period through the Memories of Tosho Toshev, Georgi Mishev, Evgeniy [...]

Анна Николова. МУЗИКАЛЕН ПАЗАР И ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ В УСЛОВИЯ НА ДИГИТАЛНА МЕДИАТИЗАЦИЯ

Anna Nikolova. Music Market and Consumer Attitudes in the Context of Digital Mediatization  Отворете в pdf Author: Anna Nikolova Subject: Social [...]

Анелия Александрова. MЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК В ТЪРСЕНЕ НА ЛЮБОВТА (Онлайн запознанства и изграждане на идентичност)

Anelia Alexandrova. Man, Media and the Quest for Love (Online dating and Self-identity)Download Anelia Alexandrova. Man, Media and the Quest for Love. (Online dating and [...]

Деяна Драгоева. МЛАДИЯТ ЧОВЕК – СТРУКТУРИ НА РАЗКАЗИТЕ ЗА И ОТ НЕГО

Deiana Dragoeva. The Young Person – Structures of the Stories created from and for Him_HerDownload Oтворете в pdf [...]

ДЕБАТЪТ ОКОЛО ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ. Изследване на екип студенти по „Европеистика“, ФФ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Изследването е осъществено от студенти в четвърти курс на [...]