БРОЙ 9/2021

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846 ТЕМА НА БРОЙ 9/2021 ДИАГНОЗА:ИНФОДЕМИЯ. МЕДИЙНИ ПРОЕКЦИИ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19 Отворете списанието от тук  Medialog_9_2021Download MEDIALOGISSN 2535-0846 ISSUE 9/2021 TOPIC OF THE [...]

Read more

ПРИЕМ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018/2019 В ДИГИТАЛНИ МЕДИИ И ВИДЕОИГРИ ВЪВ ФЖМК

Предстои през септември 2018/2019 за първи път прием в Магистърската програма ДИГИТАЛНИ МЕДИИ И [...]

Руми Рафет. Радио на сляпо. „БРАЙЛ ФМ”

Rumi Rafet_Medialog 3Download Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Руми Рафет   Текстът е откъс от дипломната работа [...]

Жана Попова. Уеб телевизиите в България през 2017: от мечтата за кабелна телевизия към мечтата за високо дигитално качество

Zhana Popova_THE BULGARIAN WEB TVs1Download Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Жана Попова Текстът представя състоянието на [...]

Мария Нейкова. Прескачане на препятствия

Може ли да участваме в диалог, ако не знаем къде сме Maria Neikova_JUMPING OBSTACLES_Medialog 3 [...]

Катерина Лазарова. Онлайн медиите в Косово (откъс от дипломна работа)

Katerina LazarovaDownload Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Катерина Лазарова (откъс от дипломна работа с ръководител [...]

Венцеслав Бондиков. Рецензия за книгата „Събитийни комуникации – от Бернайс до Фейсбук“  

Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Автор на рецензията проф. д-р Венцеслав Бондиков Монографията [...]

Ралица Ковачева. Център и периферия на европеизираните публични сфери

Ralitsa Kovacheva. Centre and Periphery_Medialog_3_2018Download Отворете текста в pdf   Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Ралица [...]

БРОЙ 3/2018

Съдържание Съставители на БРОЙ 3/2018: доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав Димов ТЕМА НА [...]

Снежана Попова. Уеб радио 2014-2017: групови адреси и индивидуални обръщения

Snezhana Popova. Web radio 2014-2017Download Web radio 2014-2017: group and individual addresses Author: Snezhana Popova Subject: Social Sciences Published [...]