Медиалог-Бг e портал за медийна култура; пространство за култивиране на разбирания за медийните светове, които обитаваме; мегдан на хора, които търсят разбиране и съгласие в знанието за медиите, журналистиката и комуникацията. Част от него е списание Медиалог – електронно списание за изследване на медии, медийна култура и комуникации. Списанието е дело на академичната общност на Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация“, СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Редакционна колегия:

проф. дсн Снежана Попова
доц. д-р Вяра Ангелова
доц. д-р Орлин Спасов
доц. д-р Венцислав Димов (гл. редактор)
доц. д-р Светлана Божилова
доц. д-р Жана Попова
гл. ас. д-р Лъчезар Точев

Съставители на брой 1/2017: доц. д-р Венцислав Димов и доц. д-р Жана Попова

 

Адрес:

София 1000

Ул. „Московска“, №49, каб. 41

medialog.bg@gmail.com

 

 

ОТВОРЕН ДОСТЪП

Списание „Медиалог“ е научно издание на свободен достъп, което споделя модела за безплатно използване в онлайн режим на научни публикации, т. нар. Златен път. Списанието е некомерсиално и следва инициативата “Отворен достъп” (Open Access Initiative) – свободен, открит достъп до научна информация чрез електронни публикации, достъпни в мрежовото пространство, освободени от лицензионни и правни ограничения и безплатни за потребителя. Авторите предоставят своите научни публикации за свободно четене, ползване и разпространение онлайн.

РЕЦЕНЗИРАНЕ

Списание „Медиалог“ е рецензирано научно списание. Всеки предложен текст се допуска до публикация след две анонимни рецензии. Отговорност за публикуваните факти, данни и интерпретации носи авторът.

АВТОРСКО ПРАВО

Правата на интелектуална собственост върху статия, научно съобщение, рецензия или снимка, публикувани в списанието, принадлежи на автора, освен ако са предадени на работодателя му по сила на договора между автора и него.  Редакцията не изисква писмено споразумение с автора. Текстовете са със запазено авторско право. Препубликуването им става само с едновременното разрешение на списанието и автора.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ

Обемът на предлаганите за публикуване текстове в списанието следва да е от 3 (рецензии) до 20 (научни съобщения и статии) страници  – между 5 400 – 32 000 знака. Текстовият файл да се представи в шрифт Times New Roman, 12 пункта, във формати .doc,  .docх или .rtf.

При оформлението се препоръчва кратко заглавие (заради падащото меню), допустими са подзаглавие и вътрешни рубрики. Не са желателни използването на различни шрифтове, подчертаване и включване на илюстрации (изображения) вътре в текста. Изображенията да са във формат .jpg,  с резолюция между 150 dpi и 300 dpi, да се изпращат в отделен файл. Изисква се посочване на източника на визуалния материал (автор, източник, публикация, хиперлинк – ако е от интернет). Авторът следва да прати в текстов файл заглавие или пояснение към изображението, като подреди текстовете с арабски цифри: ил. 1., ил. 2., и т.н. Всяка статия да бъде комплектована с кратко резюме (до 900 знака), до 5 ключови думи и кратка биографична автосправка на автора.

Цитирането на източници да става или с позоваване на автори в текста: фамилия, година на издаване, страница, в криви скоби (Лаш, 2004: 31); или с бележки в края  на текста – както е според българските стандарти, посочени в „Официален правописен речник на българския език“ на Българска академия на науките (Просвета, 2012, с. 124-130). В списък с източниците се поместват всички монографии, студии и статии, електронни източници, сайтове и др., като се подреждат по азбучен ред на фамилното име на автора, първо заглавията на кирилица, след това на латиница. Електронните публикации се цитират с името на автора или ъплоудъра (при клипове, музика, мнения във форуми и др.), като се посочва хиперлинк и дата на последното посещение.