БРОЙ 4/2018

ТЕМА НА БРОЯ

МЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК

Водещ на брой 4/2018: проф. дсн Снежана Попова

Броят съдържа доклади от Националната научна конференция „Медийният човек“, Бачиново, 28-30 септември 2018 г.

В конференцията участват всички докторанти на катедра „Радио и телевизия“, някои от които приключват, а други започват обучението си – обстоятелство, което намира естествен израз в зрелостта и амбициите на текстовете.

Броят е в процес на комплектуване

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Деяна Драгоева. Младият човек – структури на разказите за и от него

Бистра Величкова. Българската мемоарна литература след 1990 г. Преходът през спомените на Тошо Тошев, Георги Мишев, Евгений Дайнов

Анелия Александрова. Медийният човек в търсене на любовта

Анна Николова. Музикален пазар и потребителски нагласи в условия на дигитална медиатизация

Гергана Георгиева. Човекът във виртуалната общност

Пламена Петрова. До Каварна и назад. Метъл фестивали и медии – образи, отразяване и развитие

Деляна Георгиева. Виртуалният човек: Изграждане на идентичност около идея

Михаела Самарджиева. Реакциите на българските младежи към три „извънредни“ събития за 80-те години на XX век. Архиви

Лъчезар Точев. Медийният човек е болен човек

Светлана Божилова. Младият човек като медиен човек

Орлин Спасов. Медийната жена: фрагменти от една консервативна вълна

Вяра Ангелова. Българското радио през социализма. Професионалните медийни издания (1944-1989)

Венцислав Димов. За някои медийни метаморфози или как чалгари стават лидери на граждански каузи

Жана Попова. Сянката на политическия избирател в образите на слушателите на попмузиката след 90-те години на XX в.

(представяне на резултати от изследване по проекта „Меката власт на популярната музика (по примери на Балканите)“

Петър Айолов. Технологията на интернет медиите и Краят на истината

ИЗВЪН КОНФЕРЕНЦИЯТА

Венцислав Бондиков. Прогнозирането в пъблик рилейшънс

Мирослава Ценкова. Интерактивната комуникация като PR стратегия в дигиталните платформи

Жана С. Попова. Българското книгоиздаване и българската художествена литература през 2017 година – специфики и тенденции

Теодор Спасов. Българските медии и бежанците (2013-2017): интервюта с журналисти за политиките на репрезентация

РЕЦЕНЗИИ

Жана Попова. Рецензия на книгата „Управление на бедността“ на Вероника Димитрова

СТУДЕНТСКИ РАБОТИ

Дебатът около Истанбулската конвенция в българските медии – изследване на екип студенти по „Европеистика“, ФФ

НАУЧЕН ЖИВОТ

Михаела Самарджиева. Отзив за Националната научна конференция „Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите“. ФЖМК, 11 май 2018 г.

Николай Генов. Духът на времето: Игри и политика