Семинар 2020

През 2020 г. са проведени 4 издания на публичния семинар на катедра „Радио и телевизия“.

Семинарът на катедра „Радио и телевизия“ се осъществява по проект 80-10-97 за частично финансиране на научни форуми по НИС на СУ, с рък. доц. д-р Орлин Спасов. 

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.