Семинар 31/2019


На 16 май, от 14 ч., в зала 17 студентите от профил „Радио“, IV курс, представят резултатите от изследването им „Българските видеоблогъри в Ютуб: пет години по-късно (2014-2019)“. 
 Изследването е проведено в рамките на дисциплината „Медиен анализ“ на проф. дсн Снежана Попова

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.