Month: ноември 2018

Михаела Самарджиева. РЕАКЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ КЪМ ТРИ „ИЗВЪНРЕДНИ“ СЪБИТИЯ ЗА 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК. АРХИВИ

REACTIONS OF BULGARIAN YOUTHS TO THREE „EXTRAORDINARY“ EVENTS FOR THE 1980s ARCHIVES Author: Mihaela Samardzhieva Subject: Social [...]

Венцеслав Бондиков. ПРОГНОЗИРАНЕТО В ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Венцеслав Бондиков Резюме: Статията анализира [...]

Деляна Георгиева. ВИРТУАЛНИЯТ ЧОВЕК: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ ОКОЛО ИДЕЯ

The virtual self: Identity building through social causes Author: Delyana Georgieva Subject: Social Sciences Published [...]

Пламена Петрова. ДО КАВАРНА И НАЗАД. МЕТЪЛ ФЕСТИВАЛИ И МЕДИИ – ОБРАЗИ, ОТРАЗЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

To Kavarna and back. Metal festivals and media – images, coverage and development Author: Plamena Petrova Subject: Social Sciences Published [...]

Бистра Величкова. БЪЛГАРСКАТА МЕМОАРНА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД 1990 Г. Преходът през спомените на Тошо Тошев, Георги Мишев, Евгений Дайнов

Bistra Velichkova. The Memoir Literature in Bulgaria after 1990. The Transition period through the Memories of Tosho Toshev, Georgi Mishev, Evgeniy [...]

Анна Николова. МУЗИКАЛЕН ПАЗАР И ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ В УСЛОВИЯ НА ДИГИТАЛНА МЕДИАТИЗАЦИЯ

Anna Nikolova. Music Market and Consumer Attitudes in the Context of Digital Mediatization  Отворете в pdf Author: Anna Nikolova Subject: Social [...]

Анелия Александрова. MЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК В ТЪРСЕНЕ НА ЛЮБОВТА (Онлайн запознанства и изграждане на идентичност)

Anelia Alexandrova. Man, Media and the Quest for Love (Online dating and Self-identity)Download Anelia Alexandrova. Man, Media and the Quest for Love. [...]

Деяна Драгоева. МЛАДИЯТ ЧОВЕК – СТРУКТУРИ НА РАЗКАЗИТЕ ЗА И ОТ НЕГО

Deiana Dragoeva. The Young Person – Structures of the Stories created from and for Him_HerDownload Oтворете в pdf [...]