Month: ноември 2018

Михаела Самарджиева. РЕАКЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ КЪМ ТРИ „ИЗВЪНРЕДНИ“ СЪБИТИЯ ЗА 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК. АРХИВИ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Михаела Самарджиева докторантка в катедра „Радио [...]

Венцеслав Бондиков. ПРОГНОЗИРАНЕТО В ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Венцеслав Бондиков Резюме: Статията анализира [...]

Деляна Георгиева. ВИРТУАЛНИЯТ ЧОВЕК: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ ОКОЛО ИДЕЯ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Деляна Георгиева докторантка в Катедра „Радио и [...]

Пламена Петрова. ДО КАВАРНА И НАЗАД. МЕТЪЛ ФЕСТИВАЛИ И МЕДИИ – ОБРАЗИ, ОТРАЗЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Пламена Петрова докторантка в Катедра „Радио и телевизия“, [...]

Бистра Величкова. БЪЛГАРСКАТА МЕМОАРНА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД 1990 Г. Преходът през спомените на Тошо Тошев, Георги Мишев, Евгений Дайнов

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Бистра Величкова докторантка в Катедра „Радио и телевизия“, [...]

Анна Николова. МУЗИКАЛЕН ПАЗАР И ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ В УСЛОВИЯ НА ДИГИТАЛНА МЕДИАТИЗАЦИЯ

Сп. Медиалог БРОЙ 4/2018 Анна Николова докторантка в Катедра „Радио и телевизия“, [...]

Анелия Александрова. MЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК В ТЪРСЕНЕ НА ЛЮБОВТА (Онлайн запознанства и изграждане на идентичност)

Man, Media and the Quest for Love. (Online dating and Self-identity) Author: Anelia Alexandrova Subject: Social Sciences Published by: [...]

Деяна Драгоева. МЛАДИЯТ ЧОВЕК – СТРУКТУРИ НА РАЗКАЗИТЕ ЗА И ОТ НЕГО

The Young Person - Structures of the Stories created from and for Him/Her Author: Deiana Dragoeva Subject: Social Sciences Published [...]