Month: април 2018

Руми Рафет. Радио на сляпо. „БРАЙЛ ФМ”

Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Руми Рафет   Текстът е откъс от дипломната работа [...]

Мария Нейкова. Прескачане на препятствия

Може ли да участваме в диалог, ако не знаем къде сме Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Мария [...]

Катерина Лазарова. Онлайн медиите в Косово (откъс от дипломна работа)

Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Катерина Лазарова (откъс от дипломна работа с ръководител [...]

Венцеслав Бондиков. Рецензия за книгата „Събитийни комуникации – от Бернайс до Фейсбук“  

Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Автор на рецензията проф. д-р Венцеслав [...]

Ралица Ковачева. Център и периферия на европеизираните публични сфери

Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Ралица Ковачева   Резюме: Текстът се занимава със [...]

БРОЙ 3/2018

Съдържание Водещи на БРОЙ 3/2018: доц. д-р Жана Попова и доц. д-р Венцислав [...]

Снежана Попова. Уеб радио 2014-2017: групови адреси и индивидуални обръщения

Сп. Медиалог БРОЙ 3/2018 Снежана Попова   Текстът представя актуалното [...]