Month: януари 2018

Snezhana Popova. RADIO: TRANSFORMATION OF THE FIELD

Snezhana Popova     This text examines the radio process in Bulgaria 1990-2015 in the light of Bourdieu’s “theory of the fields” [...]

Външната политика на България от телевизионния екран (представяне на научно изследване)

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Рубрика "Научен живот" Екип на сп. „Медиалог“ На 29 [...]

Деляна Нешева. Активизъм и кликтивизъм в подкрепата на онлайн каузи

Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Деляна Нешева докторант в Катедра "Радио и телевизия", [...]